Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΑΠΕ

Ημερίδα ΕΛΕΤΑΕΝ: Η αιολική ενέργεια στο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας

Η αιολική ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι μία από τις κυριότερες απειλές για τη βιοποικιλότητα. Από την άλλη πλευρά, η αιολική ενέργεια -ως ανθρώπινη δραστηριότητα- μπορεί να έχει επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον και στα είδη που ζουν σε αυτό. Τέτοιες επιπτώσεις θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά και να επιβάλλονται μέτρα για την εξάλειψη ή τον μετριασμό τους. Στην Ελλάδα, η διαδικασία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Δέουσας Εκτίμησης -όπου χρειάζεται- παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την επίτευξη της ισορροπίας στη λήψη αποφάσεων για κάθε προτεινόμενο έργο.

Παράλληλα, σημαντικός αριθμός Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) βρίσκεται υπό εκπόνηση ή/και διαβούλευση στην Ελλάδα με στόχο τον καθορισμό διακριτών ζωνών σε κάθε περιοχή Natura με βάση τη σημασία και την ευαισθησία κάθε ζώνης. Πάνω από το 27% της ελληνικής χερσαίας επικράτειας ανήκει στο δίκτυο Natura, ενώ αν ληφθούν υπόψη οι περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο από 500 m (όπου κυρίως εντοπίζεται το αιολικό δυναμικό στην Ελλάδα), το παραπάνω ποσοστό αυξάνεται σε περισσότερο από 37%.

Το πλέγμα της νομοθεσίας για την προστασία της βιοποικιλότητας και την περιβαλλοντική αδειοδότηση,  θα πρέπει να διασφαλίζει την ενδελεχή, συγκεκριμένη και κατά περίπτωση αξιολόγηση για ένα αιολικό έργο, περιλαμβανομένων αυτών που προτείνονται εντός περιοχών Natura.

Η Ημερίδα

Ο στόχος της Ημερίδας είναι διπλός:

•  Στην πρώτη συνεδρία θα εξεταστεί η τρέχουσα κατάσταση, το χρονοδιάγραμμα, τα προβλήματα και οι προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου για την προστασία της βιοποικιλότητας, με έμφαση στην ολοκλήρωση και έγκριση των υπό εκπόνηση ΕΠΜ.

•  Η προσέγγιση της δεύτερης συνεδρίας είναι γενικότερη. Στόχος της είναι να φέρει την Ευρωπαϊκή εμπειρία στη συζήτηση που καλύπτει θέματα όπως: οι σχετικές τεχνικές λύσεις, τα θεσμικά ζητήματα για τη σχέση αιολικής ενέργειας και περιοχών Natura στην ΕΕ, η χαρτογράφηση περιοχών ευαισθησίας και η διαφοροποίησή τους από τις ζώνες αποκλεισμού, ο ρόλος της MΠΕ για αιολικό έργο σε περιοχή Natura, το REPowerEU και οι σχετικές προτάσεις του.

Ο χώρος

Το Αμφιθέατρο Marousi Plaza στην οδό Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού (κτήριο Deloitte)

 

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

10:30-11:50  Εναρκτήρια Συνεδρία – Χαιρετισμοί

12:05-13:30  Πρώτη Συνεδρία: Το πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας και οι ΕΠΜ

13:45-15:20  Δεύτερη Συνεδρία: Τελευταίες εξελίξεις για τη σχέση αιολικών πάρκων και βιοποικιλότητας

Διαβάστε επίσης

ΑΠΕ

Διατηρεί την πρωτοκαθεδρία των αιολικών η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, με την MORE να ακολουθεί βραχεία κεφαλή. Πρωταθλητές στη νέα εγκατεστημένη ισχύ MYTILINEOS  και Iberdola Rokas-...

ΑΠΕ

Αιολικές επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 230 εκατ. € συνδέθηκαν στο δίκτυο κατά το 2022 με τη συνολική αιολική ισχύ στη χώρα στα 4.681,4...

ΑΠΕ

Η σημαντική αύξηση της αιολικής ενέργειας βελτιώνει γρήγορα την ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Φινλανδίας, φέρνει επενδύσεις στη χώρα και ενισχύει την πράσινη μετάβαση,...

ΑΠΕ

Για πρώτη φορά σε ένα νομικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζεται ο χαρακτηρισμός των Α.Π.Ε. ως έργων υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται για τον Κανονισμό...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE