Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Άστραψε και βρόντηξε» η Ζενίθ στη διαβούλευση της ΡΑΕ, για τα κέρδη στην αγορά ενέργειας

Για κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων που απολαμβάνουν οι συμβατικές μονάδες από τον Νοέμβριο του 2020 και μετά, όταν λειτούργησε το Target Model, κάνει λόγο η Ζενίθ. Με επιστολή της στην δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για το κόστος μια νεοεισερχόμενης μονάδας, με έντονα δεικτικό ύφος, επισημαίνει ότι:

-Η μεγάλη πλειοψηφία των συμβατικών μονάδων που λειτουργούν σήμερα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αποσβεστεί πλήρως, έχουν αποπληρώσει τα δάνεια για την κατασκευή τους, και πλέον οι απαιτήσεις εσόδων για να καλύψουν τα σταθερά τους έξοδα είναι πλέον πολύ μικρές (π.χ. της τάξης του 1-2 εκ. € ανά έτος),

– Τα έσοδα από τη λειτουργία των σταθμών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, στην Ενδοημερήσια Αγορά και κυρίως στην Αγορά Εξισορρόπησης είναι πολλαπλάσια του σταθερού ετήσιου κόστους (σε εκ. €) που πρέπει να καλύψουν.

-Ως εκ τούτου οι συμβατικές μονάδες παραγωγής απολαμβάνουν κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τη συμμετοχή τους στην Αγορά Εξισορρόπησης, όπως καταγράφονται τα οικονομικά αυτά μεγέθη από τη ΡΑΕ και τον ΑΔΜΗΕ.

Η Ζενίθ επισημαίνει ότι η ανάγκη του συστήματος για νέα ισχύ προς κάλυψη του φορτίου σε βάθος δεκαετίας είναι πολύ μικρή, καθότι με βάση τη μελέτη επάρκειας του ΑΔΜΗΕ, δοθέντος του ενδιαφέροντος τουλάχιστον τριών ή τεσσάρων εταιρειών να κατασκευάσουν νέες μονάδες φυσικού αερίου, δε θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στην κάλυψη του φορτίου και των απαιτήσεων εφεδρειών του συστήματος.

Προσθέτει, ότι δεδομένων των ανωτέρω, θεωρούμε ανεδαφική και ανεπίκαιρη την όποια γενικότερη διαβούλευση και συζήτηση σχετικά με ένα νέο μηχανισμό αποζημίωσης ισχύος, από τον οποίον θα αποζημιώνονται τόσο οι παλιές όσο και οι νέες μονάδες παραγωγής του συστήματος. Δεδομένης και της πλήρους αποζημίωσης των υπηρεσιών ευελιξίας μέσω της Αγοράς Εξισορρόπησης, δεν διαβλέπουμε πρόβλημα επαρκούς αποζημίωσής των παραγωγών.

Να υπολογιστεί το κόστος για τον καταναλωτή

«Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε αναγκαίο να υπολογιστεί επακριβώς το κόστος ενός νέου τέτοιου μηχανισμού για τον τελικό Καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος θα κληθεί να το πληρώσει για άλλη μία φορά. Ειδικότερα αναφορικά με το αντικείμενο της διαβούλευσης θέλουμε να εκφράσουμε τις ακόλουθες απόψεις μας:

1) Η εκτίμηση της ΡΑΕ για το κόστος των σταθμών Open Cycle Gas Turbines (OCGTs) θεωρούμε ότι είναι πολύ υψηλή, και πρέπει να μειωθεί στο επίπεδο των 250-300 k€/kW. 2) Στο κόστος των μπαταριών δεν προσδιορίζεται αν αφορά μπαταρίες 2ης, 3ης, 4ης ή άλλης φόρτισης, το οποίο είναι καθοριστικό για τον υπολογισμό του κόστους αυτών.

3) Το Weighted Average Capital Cost (WACC) που υπολογίζεται για όλους τους σταθμούς είναι απαράδεκτα υψηλό, λαμβάνοντας υπόψη ότι: a. το επιτόκιο δανειοδότησης των μεγάλων ομίλων μέσω ομολογιακών δανείων είναι της τάξης του 1,9 – 2 %, b. το επιτόκιο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών σε μεγάλες επιχειρήσεις είναι της τάξης του 2 – 2,5 %, c. το επιτόκιο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και ενεργειακές κοινότητες είναι της τάξης του 2,5 – 3 %, d. μία εύλογη απόδοση ιδίων κεφαλαίων για μία ενεργειακή επένδυση είναι της τάξης του 8% (όπως έχει εγκριθεί για αρκετά έτη η απόδοση ιδίων κεφαλαίων του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ), e. συνήθως τα ποσοστά δανειοδότησης των μεγάλων επιχειρήσεων είναι 75% και μερικές φορές φτάνουν το 80%. Βάσει των παραπάνω, θεωρούμε εύλογο ένα WACC της τάξης του 3 – 4 %».

Διαβάστε επίσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι όμιλοι Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνουν συνεργασία για την από κοινού ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία νέας μονάδας νέου υπερσύγχρονου Αεριοστροβιλικού Σταθμού Συνδυασμένου...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Την έναρξη της διαδικασίας διαμόρφωσης της νομοθετικής πρότασης για την ένταξη της ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων (ETS), ανακοίνωσε στον Υπουργό...

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Την ανάγκη να χρηματοδοτηθούν βραχυπρόθεσμα τα έργα φυσικού αερίου, δεδομένου του ρόλου που θα διαδραματίσει ως αναγκαίου μεταβατικού καυσίμου τα επόμενα έτη επανέλαβε χτες...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ενεργοποίηση του Ταμείου Απανθρακοποίησης των νησιών, συζήτησαν χτες στο Λουξεμβούργο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκας και...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE