Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ενεργειακός συμψηφισμός: «Πυρετός ενδιαφέροντος» σε τουρισμό βιομηχανία

Μια από τις λύσεις που προτάσσεται στην ενεργειακή ακρίβεια που πλήττει πολλούς κλάδους της οικονομίας και απειλεί τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων είναι και ο «ενεργειακός συμψηφισμός».

Να σημειωθεί ότι όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ.

Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Ο όρος “net” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο.

Εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού

Ειδικά για αυτοπαραγωγούς που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, για εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν.3874/2010 (Α’ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο Ν.3874/2010 ή και 3/41 αγροτικών χρήσεων, καθώς και για ενεργειακές κοινότητες (Ε.Κοιν.) και για Παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων με Σύμβαση Παραχώρησης που έχει κυρωθεί με νόμο, επιτρέπεται, με βάση τους Ν.4414/2016 και Ν.4513/2018, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους και με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Ως εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού, με τη συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. είτε, αν βρίσκεται, τροφοδοτείται από διαφορετική παροχή.

Ειδικά για Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.), ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικό Σταθμό της Ε.Κοιν. γίνεται με τη συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις μελών της Ε.Κοιν. και ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα εγκαθίσταται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και στο ίδιο ηλεκτρικό σύστημα με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με τις οποίες αντιστοιχίζεται.

Τουρισμός – Κρήτη

Τούτων δοθέντων, με βάση πληροφορίες από στελέχη της αγοράς, καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον για λύσεις ενεργειακού συμψηφισμού σε πολλούς κλάδους που είναι ενεργοβόροι.

Ενδεικτικό το τι συμβαίνει π.χ. στην Κρήτη, όπου πολλές  ξενοδοχειακές μονάδες τρέχουν προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες τους, καθώς μάλιστα, ειδικά σε καταλύματα τύπου resort, υπάρχουν και μεγάλες επιφάνειες διαθέσιμες σε στέγες κτλ.

Ενδεικτικές είναι οι επενδύσεις σε net-metering ομίλων όπως το Metaxa Hospitality Group, που διαθέτει τα ξενοδοχεία Candia και Creta Maris σε Ηράκλειο και Χερσόνησο αλλά και το Santo Maris στη Σαντορίνη, ή η νέα εγκατάσταση στο πολυτελές resort Euforia  του ομίλου Μαθιουλάκη στα Χανιά.

 Μάλιστα όπως αναφέρεται υπάρχει κατακόρυφη άνοδος της ζήτησης για νέες εγκαταστάσεις, αλλά και πίεση για αξιοποίηση, ειδικά στην Ανατολική Κρήτη και άλλων εκτάσεων πέρα από τα προβλεπόμενα με βάση το πλαίσιο.

Πάντως, για το net metering, ήδη έχει αυξηθεί με σχετική ρύθμιση το πλαφόν για την Κρήτη κατά 30 megawatt ενώ γίνονται δεκτά και αιτήματα και από Ενεργειακές Κοινότητες για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.

Η βιομηχανία

Στη βιομηχανία το Net Metering επίσης προτάσσεται ως λύση στις αυξήσεις ρεύματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) κ. Δημήτρης Μαθιός σε αναλυτική κατάθεση προτάσεων με αφορμή συνάντηση στο υπουργείο Ενέργειας της διοίκησης του Συνδέσμου με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα το Net Metering θα αποτελέσει όντως λύση με:

α. Αξιοποίηση από τα αρμόδια Υπουργεία σε συνεργασία με τις Περιφέρειες όλων των διαθέσιμων πόρων και των χρηματοδοτικών μέσων που διατίθενται από την ΕΕ για επιδότηση των επιχειρήσεων ΜΤ για επενδύσεις σε ΑΠΕ.

β. Απλοποίηση των αδειοδοτήσεων των φωτοβολταϊκών μέσω fast track διαδικασιών.

γ. Εφαρμογή του Virtual Net Metering για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις ΜΤ, που το μέγεθος της κατανάλωσης τους αλλά και η γεωγραφική θέση που είναι εγκατεστημένες, τις δεσμεύουν και δεν καθιστούν πραγματοποιήσιμη την εφαρμογή του Net Metering με τις σημερινές ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς. Π.χ. μία ενεργοβόρα βιομηχανία ΜΤ με εγκατεστημένη ισχύ 4 MWh, για να μπορέσει να εφαρμόσει το Net Metering χρειάζεται θεωρητικά έκταση 50 στρεμμάτων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γη που πρέπει να βρίσκεται είτε στο ίδιο οικόπεδο είτε σε όμορο. Είναι πρακτικά αδύνατον αυτή η μεγάλη έκταση να υπάρχει δίπλα σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις ΜΤ, πόσο ακόμα και να πληροί η έκταση αυτή τις προδιαγραφές για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (χρήση γης, κλίση, προσανατολισμός κλπ).

δ. Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών των δικτύων που αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν για να υποδεχθούν τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών που πρόκειται να λειτουργήσουν.

Διαβάστε επίσης

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με ημερομηνία 12 Αυγούστου δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκα για τον “Καθορισμό πλαισίου προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έντονα αυξητική τάση καταγράφεται στους αριθμούς των μετρητών ρεύματος που καταλήγουν στη λεγόμενη “Καθολική Υπηρεσία” με βάση τα τελευταία στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ. Σημειώνεται ότι...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σε κλοιό ανόδου βρίσκεται η αγορά φυσικού αερίου αλλά και συνακόλουθα ηλεκτρικού ρεύματος τις πρώτες δυο εβδομάδες του Αυγούστου δημιουργώντας έντονες αβεβαιότητες για το...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι ενεργειακές εταιρείες και οι έμποροι αποκομίζουν τεράστια κέρδη πωλώντας αμερικανικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη καθώς οι τιμές στην ήπειρο εκτοξεύονται, Είναι χαρακτηριστικό ότι...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE