Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Χρεώσεις βάση του μεγέθους των μονάδων, ζητούν οι βιομηχανικοί καταναλωτές ενέργειας

Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) προκάλεσε η πρόταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρεγιας για τις χρεώσεις του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ).

Όπως αναφέρεται στο κείμενο που έχει τεθεί στη δημόσια διαβούλευση, η ΕΒΙΚΕΝ, διαπιστώνει ότι “δυστυχώς για ακόμη μια φορά η παρούσα πρόταση αντιμετωπίζει ενιαία τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, με τους υπόλοιπους”.

Προσθέτει ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεγάλων βιομηχανικών καταναλωτών, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της Μέσης Τάσης (ΜΤ) , ήτοι οι πολύ υψηλές ετήσιες καταναλώσεις τους 10.000-70.000 ΜWH συνοδευόμενες με το σταθερό προφίλ λειτουργίας τους με Συντελεστή Χρησιμοποίησης> 60-70%, τους ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους καταναλωτές της ΜΤ με ωριαίο μετρητή.

Η πρόταση

H πρόταση σας, αναφέρει η ΕΒΙΚΕΝ, θα πρέπει να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στο προφίλ και στο μέγεθος των καταναλώσεων. “Θεωρούμε ότι θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο στην χρέωση ισχύος και όχι στην χρέωση ενέργειας”.

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ η πρόταση καταλήγει στο τέλος σε μια αδιαφανή χρέωση με εισπρακτική στόχευση με σκοπό να αναιρέσει στην πράξη το όποιο οικονομικό όφελος προκύψει για
τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές από την αλλαγή στη μεθοδολογία υπολογισμού της βάσει της μέσης/ μέγιστης ισχύος.

“Θεωρούμε ότι η χρήση της συμφωνημένης ισχύος είναι αποσπασματική, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός αφενός ότι τα δίκτυα μέσης τάσης εν πολλοίς είναι αποσβεσμένα, αφετέρου ότι ο καταναλωτής επιβαρύνεται με πάγια χρέωση όχι μόνο στην αρχική του σύνδεση αλλά και κάθε φορά που αναθεωρείται προς τα πάνω η συμφωνημένη ισχύς, ενώ προφανώς ο ΔΕΔΗΕ δεν προτίθεται να επιστρέψει κάποιο ποσό στην περίπτωση που ο καταναλωτής προσαρμόσει προς τα κάτω τη συμφωνημένη ισχύ στη σημερινή του λειτουργία.

Δεν κατανοούμε, προσθέτει η Ένωση, την παραδοχή ότι «συμβάλει στη παροχή οικονομικών σημάτων στους καταναλωτές για διαμόρφωση συμπεριφοράς που μπορεί να έχει θετική επίδραση στο κόστος του δικτύου μακροχρόνια (αναβολή ή ματαίωση επενδύσεων αύξησης δυναμικότητας υποδομών δικτύου)», καθώς ο κάθε καταναλωτής δύναται να ελέγξει μόνο τη μέγιστη ισχύ του και όχι τη συμφωνημένη ισχύ που έχει καθοριστεί πριν πολλά έτη.

Διαφωνία και με τη χρέωση ισχύος

Η ΕΒΙΚΕΝ διατυπώνει τις ενστάσεις της και για τη χρέωση ισχύος. Συγκεκριμένα:

1. Η πρόταση της Αρχής σας να αποτελεί η χρέωση ενέργειας κατ’ ελάχιστον το 10% της συνολικής χρέωσης δεν αιτιολογείται επαρκώς. Αντίθετα, θεωρούμε ότι η χρέωση ενέργειας πρέπει να αποτελεί κατά μέγιστο το 2,1% της συνολικής χρέωσης.

2. Δεν αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να υπάρξει τριετής μεταβατική περίοδος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύθμιση αυτή έπρεπε να έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά έτη.

“Θεωρούμε ότι ο επανακαθορισμός της ζώνης αιχμής στις πραγματικές συνθήκες του δικτύου κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Πλην όμως αυτή πρέπει να είναι η ίδια με τη ζώνη αιχμής όπως θα καθοριστεί και στο δίκτυο μεταφοράς, διότι διαφορετικά οι βιομηχανίες δεν θα μπορέσουν να προσαρμόσουν το προφίλ λειτουργίας τους”, καταλήγει.

Διαβάστε επίσης

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνέων την Παρασκευή, καθώς το νέο στέλεχος Covid-19 πυροδότησε φόβους για επιβράδυνση της...

ΑΠΕ

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες για την ανάγκη προγραμματισμού σε βάθος 10ετίας των διαγωνισμών για τις ΑΠΕ απέστειλε ο Miguel Stilwell d’Andrade, Διευθύνων Σύμβουλος της...

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Σε υπόθεση για γερά νεύρα και με πλούσιο παρασκήνιο εξελίσσεται η προσπάθεια της κυβέρνησης να βελτιώσει τους όρους της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Του Απόστολου Σκουμπούρη Ένα φιλόδοξο «πράσινο» επενδυτικό πρόγραμμα που έως το 2025 θα ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ δρομολογεί στην Ελλάδα η εταιρεία EDP...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE