Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Έρχονται τρεις τύποι τιμολογίων στους λογαριασμούς του ρεύματος

Ενημέρωση στους καταναλωτές για το εκτιμώμενο μέγιστο ύψος των τιμολογίων ρεύματος που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα υποχρεούνται να παρέχουν οι προμηθευτές πριν την υπογραφή συμβάσεων, με παρέμβαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η οποία αναμένεται από τις αρχές του 2022.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το περιεχόμενο του λογαριασμού και του εντύπου αίτησης ηλεκτρικής ενέργειας, που έθεσε σε εφαρμογή έως τις 25 Οκτωβρίου η ΡΑΕ προτείνει τρεις τύπους τιμολογίων:

  • Τα σταθερά τιμολόγια θα προσδιορίζονται ως τιμολόγια «μηδενικού κινδύνου»,
  • Τα κυμαινόμενα τιμολόγια με όριο προσαύξησης θα προσδιορίζονται ως τιμολόγια «οριοθετημένου κινδύνου»,
  • Τα κυμαινόμενα τιμολόγια χωρίς όριο προσαύξησης θα θεωρούνται ως τιμολόγια «υψηλού κινδύνου».

Όπως είχε αναφέρει ο πρόεδρος της Αρχής, Αθανάσιος Δαγούμας, η παρέμβαση της ΡΑΕ αποσκοπεί σε καλύτερη προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να γνωρίζουν το μέγεθος του ρίσκου που αναλαμβάνουν και να επιλέγουν είτε κυμαινόμενο τιμολόγιο, είτε σταθερό (χωρίς ρήτρες προσαύξησης) το οποίο πρέπει να διαθέτει το σύνολο των προμηθευτών.

Για το σκοπό αυτό θα ξεκινήσει σύντομα διαβούλευση που θα αφορά και το ελάχιστο «πακέτο» πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς ρεύματος.

Πρόσφατα εξάλλου ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για τις παραμέτρους των τιμολογίων, για τις οποίες οι τελικές αποφάσεις της Αρχής αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Σε θέματα που σχετίζονται με τις ρήτρες επικεντρώνονται εξάλλου τα παράπονα που λαμβάνει η Αρχή από τους καταναλωτές.

Σκοπός – Αντικείμενο της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης “είναι καίριας σημασίας η προώθηση των αρχών της διαφάνειας, της ευχερούς κι αξιόπιστης πληροφόρησης και της συγκρισιμότητας των προϊόντων που προσφέρουν οι προμηθευτές”.

Η ΡΑΕ αναφέρει ότι τόσο οι προσυμβατικές επικοινωνίες όσο και η συμβατική ενημέρωση των πελατών οφείλουν να διαμορφώνονται κατά τρόπο λειτουργικό και κατάλληλο για την επίτευξη του στόχου που εξυπηρετούν.

Δηλαδή για την τόνωση της δυνατότητας των καταναλωτών να κατανοήσουν τον τρόπο διαμόρφωσης του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, να αντιληφθούν το κόστος που συνεπάγεται η εκάστοτε επιλογή προμηθευτή και τιμολογίου και να προβούν σε ενημερωμένες επιλογές συμμετέχοντας ενεργητικότερα στην αγορά.

Η Αρχή όπως αναφέρει έλαβε υπόψη τη γενικότερη θέση Προμηθευτών, που αποτυπώθηκε κατά την πρόσφατη Διαβούλευση,σύμφωνα με την οποία ο κίνδυνος διαμόρφωσης των τιμών δεν πρέπει να αναλαμβάνεται από τον Προμηθευτή, ο οποίος ακολουθεί τις μεταβολές της αγοράς και δεν τις προσδιορίζει.

Περαιτέρω, αναγνωρίστηκε η ανάγκη προσδιορισμού όλων των επιπέδων ρίσκου τα οποία διατίθεται να αναλάβει κάθε καταναλωτής (risk appetite), είτε αυτό είναι μηδενικό, είτε είναι υψηλό, ώστε η τιμολογιακή πολιτική του κάθε Προμηθευτή να καλύπτει, ως ελεύθερη επιλογή, όλες αυτές τις βαθμίδες.

Τυποποίηση λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας

Η ΡΑΕ εισάγει επίσης προς διαβούλευση το πρότυπο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο εμπερικλείει πεδία αναγραφής όλων των χρεώσεων που συναπαρτίζουν το τελικό ποσό που καλείται κανείς να πληρώσει.

Με αυτόν τον τρόπο, γνωστοποιούνται στον καταναλωτή πλήρως και αναλυτικά οι πληροφορίες που του είναι απαραίτητες, ώστε να επιλέγει τον κατάλληλο Προμηθευτή και τιμολόγιο και να αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον πλέον συμφέροντα τρόπο.

Ως βασικές πληροφορίες, που δύνανται να επηρεάζουν καθοριστικά τη διαμόρφωση της βούλησης του καταναλωτή αποτελούν: η ταυτότητα του συμβολαίου (κατηγοριοποίηση αναλόγως με το αν είναι σταθερό ή κυμαινόμενο ή δυναμικό τιμολόγιο και δήλωση του επιπέδου κινδύνου τιμών) και η ανάλυση του τρόπου που συγκροτείται το ύψος της ανταγωνιστικής Χρέωσης Προμήθειας, με ακριβή παράθεση όλων των σχετικών παραμέτρων και του τρόπου υπολογισμού τους, καθώς και δήλωση του συνολικού τελικού κόστους προμήθειας σε €/ΜWh.

Ειδικότερα ως προς τη χρέωση «παγίου», κατόπιν αξιολόγησης των θέσεων των Συμμετεχόντων στην από 5.8.2021 Δημόσια Διαβούλευση, η Αρχή θεωρεί αναγκαία τη συμπερίληψη του εν λόγω κόστους στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων, δηλαδή ως παράμετρο που συνδιαμορφώνει τη Χρέωση Προμήθειας.

Περαιτέρω, δεδομένης της ετερογένειας των σκοπών που -κατά την κρίση των Προμηθευτών- εξυπηρετούνται μέσω του «παγίου», αναντίρρητα προβάλλει η υποχρέωση σαφούς διευκρίνισης στους καταναλωτές του κόστους που αντανακλάται στην εν λόγω χρέωση. Τέλος, το σχετικό κόστος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον τελικό συνολικό υπολογισμό του ύψους της Χρέωσης Προμήθειας (στάθμιση σε €/ΜWh).

 

Διαβάστε επίσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

του Γιώργου Αλεξάκη, Πληθαίνουν οι φωνές τις τελευταίες ημέρες για την ανάγκη κρατικής παρέμβασης για την ανακούφιση των επιχειρήσεων από το ενεργειακό ράλι. Ήδη,...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Του Απόστολου Σκουμπούρη Το καλύτερο εννεάμηνο της ιστορίας του ανακοίνωσε χθες ο όμιλος MYTILINEOS, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στην πιο αναπτυξιακή αλλά συνάμα και πιο...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

της Νεφέλης Ζορμπά. Την ώρα που οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε σταθερά υψηλά επίπεδα στις διεθνείς αγορές, η κρίση που πλήττει με σφοδρότητα...

BALKAN DESK

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βουλγαρίας, προχώρησε σε μια απόφαση έκπληξη ως ελάφρυνση για τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Αποφάσισε να καταβάλει άμεσα την επιδότηση...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE