Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Πληρωμές σε δόσεις: Τι προσφέρει η ΔΕΗ και οι ιδιώτες πάροχοι

του Γιώργου Αλεξάκη

Προγράμματα ρύθμισης οφειλών ήδη τρέχουν οι εταιρίες παροχής ηλεκτρισμού με βάση όσα αναφέρονται είτε σε ανακοινώσεις τους, είτε στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους τους.  Ειδικά η ΔΕΗ από το 2019 έχει διαμορφώσει ένα πρόγραμμα για διευκόλυνσης πληρωμών μεγάλων οφειλών.

Κι αυτό την ώρα που όλοι οι πολίτες αναμένουν να δουν τι παραπάνω θα προσφέρει το νέο πλαίσιο που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση για «πληρωμές σε δόσεις» των λογαριασμών, για τη διευκόλυνση των καταναλωτών ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου προανήγγειλε μέτρα για αναβαλλόμενες πληρωμές λογαριασμών, δηλαδή για την παροχή δυνατότητας σε όσους δεν μπορούν, εξαιτίας των ανατιμήσεων στην ενέργεια, να πληρώνουν με δόσεις τις οφειλές τους. Ο ίδιος συνέδεσε τις όποιες επιλογές της κυβέρνησης με τις αποφάσεις της Ευρ. Επιτροπής και παρέπεμψε σε πιθανές εξελίξεις στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. αυτήν την εβδομάδα.

Αναζητείται λύση στο φυσικό αέριο

Σύμφωνα, πάντως,  με πληροφορίες, οι δηλώσεις Οικονόμου έχουν να κάνουν κυρίως με τους καταναλωτές φυσικού αερίου, οι οποίοι δεν λαμβάνουν επιδότηση στους λογαριασμούς τους. Παράλληλα, εξετάζεται από την κυβέρνηση μια αντίστοιχη φόρμουλα για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ρεύμα μέσης τάσης, που ήδη έχουν δει τα τιμολόγια ρεύματος να έχουν εκτοξευτεί. Μάλιστα πολλοί μιλούν για αυξήσεις που φτάνουν και το 40%.

Η ΔΕΗ

Σε σχέση πάντως με το ρεύμα ήδη η ΔΕΗ εφαρμόζει από την 1η Οκτωβρίου 2019, ένα νέο, απλούστερο και αυτοματοποιημένο σύστημα διακανονισμού οφειλών που, όπως αναφέρει η επιχείρηση,  «όχι μόνο δίνει δυνατότητα σε εκατομμύρια οφειλέτες να κάνουν μια νέα αρχή, αλλά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχεία μείωση των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Επιχείρηση, που αγγίζουν τα 2,7 δισ. ευρώ.

Το νέο σύστημα προβλέπει χαμηλότερες προκαταβολές σε σχέση με ό,τι προβλεπόταν έως σήμερα : δεν θα υπερβαίνουν το 20% ή εναλλακτικά το 30% (αν επιλεγούν περισσότερες δόσεις) έναντι 40-50% έως σήμερα.

Η διαδικασία έγκρισης είναι αυτοματοποιημένη και θα γίνεται άμεσα στα καταστήματα της ΔΕΗ με την υποβολή της αίτησης. Ο πελάτης θα χρειάζεται να προσκομίσει μόνο τον τελευταίο λογαριασμό του, την αστυνομική του ταυτότητα και τον ΑΦΜ του. Επιπλέον, από την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις και τηλεφωνικά στο 11770.»

Οι δόσεις

Ο υπολογισμός της προκαταβολής και των δόσεων είναι απλούστατος και γίνεται, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, ως εξής:

  • Έως 500 € η προκαταβολή ορίζεται στο 10% και ο αριθμός δόσεων στις 5.
  • Από 500€ έως 1.000 € η προκαταβολή ορίζεται στο 10% και ο αριθμός δόσεων στις 8
  • Από 1.000€ έως 2.000 € η προκαταβολή ορίζεται στο 15% και ο αριθμός των δόσεων στις 12
  • Από 2.000€ έως 3.000 € η προκαταβολή ορίζεται στο  20% και ο αριθμός των δόσεων στις18
  • Άνω των 3.000 € 1η εναλλακτική προβλέπει προκαταβολή 20% και αριθμό δόσεων στις 18, ενώ η 2η εναλλακτική προβλέπει προκαταβολή στο 30% και αριθμό δόσεων στις 24.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Ύψος Οφειλής (σε €)      Ύψος Προκαταβολής (σε €)       Ύψος Δόσης (σε €)

500                                                               50                                       90

1000                                                            100                                    113

2000                                                             300                                   142

3000                                                                   600                              133

5000                                                                  1500                                 146

                                                                            1000                                222

Προϋποθέσεις

Όπως τονίζει η ΔΕΗ, «απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των δόσεων και των νέων λογαριασμών που θα εκδοθούν στη συνέχεια.

Επίσης οι πελάτες που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και όσοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών, θα μπορούν να ρυθμίσουν την οφειλή τους, όπως και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Προμήθειας.

Όσοι πελάτες δεν έχουν πλέον σύμβαση με τη ΔΕΗ, αλλά έχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος, θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα για εξατομικευμένη ρύθμιση, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Να σημειωθεί ότι σε τιτλοποιήσεις ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών έχει προχωρήσει ήδη από πέρυσι η ΔΕΗ. Από τη μια  εκτιμώμενου ύψους 1,7 δισ. ευρώ και επιτόκιου 6,8%, αναμένει να εισπράξει  325 εκατ. ευρώ ενώ από την άλλη τιτλοποίηση απαιτήσεων με καθυστέρηση έως 60 ημέρες, ύψους 260 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,5%, η ΔΕΗ προχώρησε ήδη σε αρχική άντληση 150 εκατ. ευρώ.

Η Protegia

Όπως αναφέρει η εταιρία ο  ΚΟΤ ή ΕΥΑΛΩΤΟΣ πελάτης δύναται να διακανονίσει* το σύνολο της οφειλής του με τμηματικές και άτοκες μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

Η κάθε μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την Ηλεκτρική Ενέργεια** του Ευάλωτου (Οικιακού) Πελάτη. Η μηνιαία δαπάνη υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία των ανεξόφλητων λογαριασμών του πελάτη.

Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή

Για να τεθεί σε ισχύ ο διακανονισμός, η 1η δόση πρέπει να καταβληθεί εντός 5 ημερών

*Αν ο πελάτης έχει αθετήσει τους όρους δύο (2) διακανονισμών, ο Προμηθευτής δύναται να αρνηθεί τη σύναψη νέου διακανονισμού και να απαιτήσει την εξόφληση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών κατανάλωσης.**Από την Συγκεντρωτική Ανάλυση Λογαριασμού > Ηλεκτρική Ενέργεια=Αξία Ηλεκτρικού Ρεύματος (Α)+Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Β)+Φ.Π.Α.

 H Elpedison

H ELPEDISON προσφέρει την δυνατότητα διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών των οικιακών πελατών της, ως ακολούθως:

(α) Το πλαίσιο του διακανονισμού καθορίζεται με κριτήριο το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του πελάτη.

(β) Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβάλλεται εντός δύο ημερών από τη σύναψη του διακανονισμού.

(γ) Ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλεί τους τρέχοντες λογαριασμούς κατανάλωσης εμπροθέσμως.

(δ) Για την συμφωνία του διακανονισμού απαιτείται επικοινωνία του πελάτη με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 18128.

Ειδικά, για τους Ευάλωτους Πελάτες η ELPEDISON, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34 παρ. 3 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013), ως ισχύει, προσφέρει τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, ως ακολούθως:

(α) Οι μηνιαίες δόσεις δεν υπερβαίνουν το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια/ φυσικό αέριο του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη.

(β) Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβάλλεται εντός δύο ημερών από τη σύναψη του διακανονισμού.

(γ) Ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλεί τους τρέχοντες λογαριασμούς κατανάλωσης εμπροθέσμως.

Διαβάστε επίσης

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνέων την Παρασκευή, καθώς το νέο στέλεχος Covid-19 πυροδότησε φόβους για επιβράδυνση της...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησαν οι αρμόδιοι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα τρία νομοσχέδια που σχετίζονται με την απολιγνιτοποίηση, (στρατηγικές επενδύσεις, αναπτυξιακός νόμος,...

ΑΠΕ

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες για την ανάγκη προγραμματισμού σε βάθος 10ετίας των διαγωνισμών για τις ΑΠΕ απέστειλε ο Miguel Stilwell d’Andrade, Διευθύνων Σύμβουλος της...

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Σε υπόθεση για γερά νεύρα και με πλούσιο παρασκήνιο εξελίσσεται η προσπάθεια της κυβέρνησης να βελτιώσει τους όρους της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE