Για τα νοικοκυριά που δηλώνουν την ίδια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. διπλοκατοικίες) η επιδότηση θα δοθεί στο δικαιούχο του οποίου ο ΑΦΜ αναγράφεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Άλλο όνομα

Μένει να φανεί βέβαια πώς θα κατανεμηθούν οι επιδοτήσεις σε λογαριασμούς που εκδίδονται σε ονόματα  φυσικού προσώπου που έχει αποβιώσει. Στις επιδοτήσεις που έχουν ήδη δοθεί κατά τους προηγούμενους μήνες λαμβανόταν υπόψη εάν το σπίτι είχε δηλωθεί στο Ε1 ώς κύρια κατοικία. Με τη χρήση τώρα της πλατφόρμας ο κάθε δικαιούχος θα δηλώνει τα στοιχεία που τον αφορούν και αναμένεται έτσι να μπορεί να διεκδικεί τις ενισχύσεις. Μένει όμως με την σχετική Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί να αποσαφηνιστεί οριστικά.

Ακατάσχετο

Η ενίσχυση χορηγείται σε δικαιούχους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση των λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί, εντός της χρονικής περιόδου από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 31 Μαΐου για ποσό άνω 30 ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ ανά δικαιούχο. Το ποσό της επιδότησης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Οι πληρωμές

Σύμφωνα με το προγραμματισμό του οικονομικού επιτελείου τα ποσά της επιδότησης θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εντός του Ιουλίου

Τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι για την υποβολή της αίτησης είναι τα ακόλουθα:

1. Εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πληκτρολογώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

2.  Στην αίτηση βεβαιώνουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία για τη κύρια κατοικία, το μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και το ποσοστό συνιδιοκτησίας

3.  Διορθώνουν τα στοιχεία για την κατοικία τους σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται ως κύρια στη φορολογική δήλωση ( π,χ περιπτώσεις φορολογούμενων που άλλαξαν κύρια κατοικία)

4. Αναγράφουν τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN)

5. Συναινούν στην ορθότητα των στοιχείων

Σημειώνεται ότι δεν θα εισάγουν τα στοιχεία χρέωσης κατανάλωσης ρεύματος καθώς αυτά θα διαβιβαστούν στη πλατφόρμα από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας.