Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κομισιόν: Κρατικές ενισχύσεις εξπρές για πράσινα έργα, αποθήκευση, υδρογόνο

του Νίκου Φιλιππίδη

Μειωμένους φορολογικούς συντελεστές για μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, ως κίνητρο προκειμένου να υλοποιήσουν έργα μείωσης των ρύπων που παράγουν, δίνει στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης το νέο σαρωτικό πλαίσιο αλλαγών που προτείνει η Κομισιόν.

Οι εν λόγω συντελεστές θα εξαιρούνται από τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων όπως και η υποστήριξη πράσινων έργων, οι επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας καθώς και αυτές σε υδρογόνο.

Με το νέο πλαίσιο αλλαγών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 8 Δεκεμβρίου, για όλους αυτούς τους τομείς απαλλάσσονται οι χώρες μέλη από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης και έγκρισης από την Κομισιόν.

Στόχος όπως αναφέρει η πρόταση είναι η εφαρμογή των αλλαγών στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για την πολιτική ανταγωνισμού, επισήμανε: «Η πρότασή μας στοχεύει στη διεύρυνση των δυνατοτήτων των κρατών μελών να εφαρμόσουν μέτρα βοήθειας που υποστηρίζουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και έγκριση από την Επιτροπή. Αυτό θα διευκολύνει και ταχύτερα τα κράτη μέλη να παρέχουν τέτοια χρηματοδότηση, χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Ενθαρρύνουμε όλες τις δημόσιες αρχές, τις εταιρείες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημαντική διαβούλευση ».

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει μια σειρά αλλαγών στον GBER σε τομείς όπου επίσης αναθεωρούνται οι αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις. Συγκεκριμένα:

Ενίσχυση για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια

Επέκταση των δυνατοτήτων των κρατών μελών να παρέχουν υποστήριξη για διάφορους τύπους «πράσινων» έργων, όπως μείωση εκπομπών CO2, αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων και οικοσυστημάτων, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, καθαρά οχήματα ή μηδενικές εκπομπές και επαναφόρτιση και υποδομές ανεφοδιασμού.

Πράσινες προυποθέσεις για επιχειρήσεις

Εισαγωγή νέων «πράσινων» προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για τις μεγάλες επιχειρήσεις εντάσεως ενέργειας για να λάβουν ενίσχυση που απαλλάσσεται κατά κατηγορίες με τη μορφή μειωμένων φορολογικών συντελεστών βάσει της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας.

Αυτό θα διασφαλίσει ότι η ενίσχυση θα οδηγήσει σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και σε επενδύσεις σε έργα που θα οδηγήσουν σε ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του δικαιούχου.

Ενίσχυση ρόλου αποθήκευσης

Εξυπηρέτηση του αυξημένου ρόλου της αποθήκευσης για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα, διευρύνοντας τις υφιστάμενες εξαιρέσεις για επενδύσεις και λειτουργικές ενισχύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων έργων αποθήκευσης που συνδέονται άμεσα με νέες ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πράσινο υδρογόνο

Διευκόλυνση των επενδύσεων σε πράσινο υδρογόνο, παρέχοντας απαλλαγές κατά κατηγορία για επενδυτικές ενισχύσεις για έργα πράσινου υδρογόνου και επενδύσεις σε υποδομές υδρογόνου.

Από αυτή την άποψη, οι ενισχύσεις λειτουργίας για εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας για την προώθηση του πράσινου υδρογόνου θα εξαιρούνται επίσης από την απαίτηση κοινοποίησης.

Ενθάρρυνση φιλόδοξων έργων ανακαίνισης κτιρίων, με την εισαγωγή ενός «πράσινου μπόνους» (δηλαδή υψηλότερων εντάσεων ενίσχυσης που εξαιρούνται από το μπλοκ) για ενισχύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Το μπόνους θα ισχύει όταν οι βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης οδηγούν σε σημαντική μείωση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας.

Ενίσχυση για επενδύσεις χρηματοδότησης κινδύνου

Διευκρίνιση και εξορθολογισμός των κανόνων για τις ενισχύσεις χρηματοδότησης κινδύνου, σύμφωνα με την παράλληλη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τη χρηματοδότηση κινδύνου, για παράδειγμα με την αποσαφήνιση των κανόνων σχετικά με την επιλεξιμότητα τέτοιων ενισχύσεων στο πλαίσιο του GBER.

Διεύρυνση του πεδίου ενίσχυσης για νεοσύστατες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης με τη μορφή μεταβίβασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) από ερευνητικό οργανισμό όπου το βασικό ΔΔΙ έχει αναπτυχθεί σε μικρές και καινοτόμες επιχειρήσεις που πρέπει να φέρουν ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά.

Ενίσχυση για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

Απλοποίηση των προϋποθέσεων χορήγησης βοήθειας για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και έγκριση, για παράδειγμα με τη δυνατότητα υπολογισμού του έμμεσου κόστους των έργων Ε & Α μέσω απλοποιημένης προσέγγισης κόστους και εισαγωγής νέων κανόνων συμβατότητας για υποστήριξη υποδομών δοκιμών και πειραματισμών ( μερικές φορές αναφέρεται και ως «τεχνολογικές υποδομές»).

Περιφερειακή βοήθεια

Ευθυγράμμιση των όρων των νέων κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις, επεκτείνοντας, για παράδειγμα, τη δυνατότητα χορήγησης λειτουργικής βοήθειας για την πρόληψη ή τη μείωση του πληθυσμού και σε αραιοκατοικημένες περιοχές (μέχρι τώρα μόνο για πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές).
Επόμενα βήματα

Εκτός από τη διαβούλευση που ξεκίνησε σήμερα, το σχέδιο πρότασης θα συζητηθεί επίσης σε δύο συναντήσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, η πρώτη θα λάβει χώρα στο τέλος της περιόδου διαβούλευσης και η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί μόλις το σχέδιο αναθεωρηθεί με βάση πληροφορίες που ελήφθησαν κατά τη δημόσια διαβούλευση. Αυτή η διαδικασία θα διασφαλίσει ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν επαρκείς ευκαιρίες να σχολιάσουν το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής.

 

Διαβάστε επίσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

του Γιώργου Αλεξάκη, Πληθαίνουν οι φωνές τις τελευταίες ημέρες για την ανάγκη κρατικής παρέμβασης για την ανακούφιση των επιχειρήσεων από το ενεργειακό ράλι. Ήδη,...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Του Απόστολου Σκουμπούρη Το καλύτερο εννεάμηνο της ιστορίας του ανακοίνωσε χθες ο όμιλος MYTILINEOS, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στην πιο αναπτυξιακή αλλά συνάμα και πιο...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

της Νεφέλης Ζορμπά. Την ώρα που οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε σταθερά υψηλά επίπεδα στις διεθνείς αγορές, η κρίση που πλήττει με σφοδρότητα...

BALKAN DESK

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βουλγαρίας, προχώρησε σε μια απόφαση έκπληξη ως ελάφρυνση για τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Αποφάσισε να καταβάλει άμεσα την επιδότηση...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE