Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Νέα αναβολή από τον ΔΕΔΔΗΕ για τον διαγωνισμό για τους «έξυπνους μετρητές»

Σε νέα αναβολή οδηγείται ο διαγωνισμός για μεγάλο project των «έξυπνων μετρητών». Συγκεκριμένα, ο ΔΕΔΔΗΕ αποφάσισε να μεταθέσει την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων προεπιλογής μέχρι τις 27 Μαΐου, ορίζοντας παράλληλα ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 30η Μαΐου.

Σημειώνεται ότι είναι η τρίτη αναβολή κατά σειρά αφού η αρχική προθεσμία έληγε στις 14 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια δόθηκε παράταση για τις 7 Μαρτίου και μετά για τις 29 Απριλίου.

Πρόκειται για την πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας με στόχο την αντικατάσταση των σημερινών αναλογικών ρολογιών με τους «έξυπνους μετρητές», η οποία αφορά την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Α Φάσης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την κατάρτιση συμβάσεων συμφωνίας πλαισίου για την προμήθεια εξοπλισμού.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη σχετική πρόσκληση, μετά την ολοκλήρωση των σταδίων προεπιλογής και αφού φτάσουμε στην κατάθεση προσφορών αυτές θα αφορούν την προμήθεια:

  • Εξοπλισμού Πεδίου (δηλαδή τις μετρητικές μονάδες και τον εξοπλισμό επικοινωνίας τεχνολογίας point-to-point)
  • Συστήματος Προηγμένης Μετρητικής Υποδομής– Advanced Metering Infrastructure System (συστήματα λογισμικού)
  • Συστήματος Διαχείρισης Μετρητικών Δεδομένων-Meter Data Management System (MDM System)
  • Στην πρόσκληση τονίζεται ότι κάθε προσφορά που θα υποβάλλεται για την ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων θα αποτελείται από δύο προϊόντα, το προϊόν 1 για Εξοπλισμό Πεδίου και AMI System και το προϊόν 2 για MDM System.

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας περιλαμβάνει την εγκατάσταση των συστημάτων, την ενοποίηση μεταξύ τους και με άλλα συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ και την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης (support services) και συντήρησής τους.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνάψει συμβάσεις συμφωνίας πλαισίου για την προμήθεια του πρώτου προϊόντος με έως και τρεις προμηθευτές με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, ο ΔΕΔΔΗΕ σκοπεύει να αναθέσει έως και 7,7 εκατ. Μετρητικές Μονάδες. Σε κάθε προμηθευτή θα ανατεθεί ένας αρχικός εγγυημένος όγκος Μετρητικών Μονάδων και στη συνέχεια δύνανται να διεξαχθούν Mini-Tenders για την ανάθεση πρόσθετων όγκων, χωρίς δέσμευση ποσοτήτων και χρονισμού για το ΔΕΔΔΗΕ. Ο αρχικός εγγυημένος όγκος θα αποφασιστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος των 2 εκατ. ή μεγαλύτερος των 3 εκατ. Μετρητικών Μονάδων στο σύνολο του.

Σε κάθε Mini-Tender, η συνολική ποσότητα των Μετρητικών Μονάδων που προκηρύσσεται θα διαμοιράζεται στους προμηθευτές που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές βάσει της κατάταξης τους. Συγκεκριμένα, για τρεις προμηθευτές ο πρώτος σε κατάταξη θα πάρει το 40% του συνολικού όγκου, ο δεύτερος το 35% και ο τρίτος το 25%. Για δύο προμηθευτές, ο πρώτος θα πάρει το 60% και ο δεύτερος το 40% σου συνολικού όγκου.
Ο δεύτερος διαγωνισμός
Ο μεγάλος διαγωνισμός που θα ακολουθήσει θα είναι εκτιμώμενου ύψους 830 εκατ. ευρώ. Όπως προκύπτει από την πρόσκληση, προβλέπονται τρία στάδια μέχρι την ανάδειξη των τελικών αναδόχων. Στο πρώτο και παρόν στάδιο θα γίνει προεπιλογή των υποψηφίων και όσοι περάσουν στο δεύτερο θα κληθούν να υποβάλουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές. Στο τρίτο και τελικό στάδιο θα υπάρξουν απευθείας διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα αφορούν στις τεχνικές, εμπορικές, νομικές και οικονομικές απαιτήσεις του Τεύχους Διακήρυξης με όσους θα έχουν περάσει το προηγούμενο. Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που θα προεπιλεγούν θα είναι έξι.

Το χρονοδιάγραμμα

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκει να έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των αναλογικών ρολογιών με «έξυπνους μετρητές» στη Χαμηλή Τάση σε ορίζοντα πενταετίας, ενώ το όλο project θα εξελιχθεί μέχρι το 2030.

Ειδικότερα, προβλέπεται η τοποθέτηση 7.354.000 «έξυπνων μετρητών» και με βάση το πλάνο ανάπτυξης, -για το οποίο θα γίνει προσπάθεια επίσπευσης-, εντός της φετινής χρονιάς επιδιώκεται η τοποθέτηση 300.000 και από εκεί και πέρα οι ρυθμοί να εντατικοποιηθούν με 500.000 το 2023, 800.000 το 2024, 1.000.000 το 2025, 1.000.000 το 2026, 813.000 το 2027, 1.000.000 το 2028, 1.000.000 το 2029 και 900.000 το 2030.

Το χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί ασφαλώς από την εξέλιξη του διαγωνισμού, σε συνάρτηση και με τον στόχο του Διαχειριστή το όλο εγχείρημα να ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι παράλληλα «τρέχουν» άλλοι δύο μικρότεροι διαγωνισμοί για την προμήθεια ηλεκτρονικών μετρητών Μέσης Τάσης και modem (ύψους 5,1 εκατ. ευρώ) και τριφασικών ηλεκτρονικών μετρητών Χαμηλής Τάσης και modem (ύψους 3,27 εκατ. ευρώ).

Σταύρος Γριμάνης newmoney.gr

Διαβάστε επίσης

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δέκα κλοπές σε καλώδια και μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ μέσω των οποίων τροφοδοτούνται με ρεύμα τα αντλιοστάσια, σημειώθηκαν μόνο στο τελευταίο εξάμηνο στην περιοχή της...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν συνδεθεί σε υπερυψηλές ταχύτητες Internet 15.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο Περιστέρι με το δίκτυο Fiber to the...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε πέντε περιοχές της Αττικής θα σημειωθεί την Παρασκευή 1 Ιουλίου προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ. «H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολιγοήμερη παράταση έδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ στον μεγάλο διαγωνισμό για την ψηφιοποίηση του φυσικού του αρχείου. Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 27η Ιουνίου, – σήμερα...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE