Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

GREEN-ESG

Πως διαφυλάσσουν τα συμφέροντα των μετόχων τα κριτήρια ESG – Οι περιπτώσεις Volkswagen και Folli Follie

της Χριστίνας Αντωνίου

Όσοι δεν είναι μυημένοι στα θέματα ESG, θεωρούν λανθασμένα ότι αυτά αφορούν αποκλειστικά ζητήματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Ωστόσο τα κριτήρια ESG δεν ασχολούνται μόνο με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνουν οι εταιρείες κατά τη λειτουργία τους ή με το ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις στην κοινωνία.

Για αυτούς που γνωρίζουν το αντικείμενο εξίσου σημαντικός, εάν όχι σημαντικότερος είναι ο τρίτος πυλώνας του ESG, δηλαδή η εταιρική διακυβέρνηση.

Ειδικά για τους επενδυτές, η καλή διακυβέρνηση θεωρείται θεμελιώδης. Επομένως τα δεδομένα ESG που σχετίζονται τόσο με τη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και με την ύπαρξη ελεγκτικών μηχανισμών εντός της εταιρείας, τραβούν την προσοχή των αναλυτών, καθώς αποτελούν κλειδί για την πληρέστερη κατανόηση της βιωσιμότητας και του προφίλ κινδύνου των εταιρειών.

Μειώνονται οι κίνδυνοι

Στις μεγάλες εταιρείες σημαντικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου κατέχουν μέτοχοι, οι οποίοι επενδύουν τα χρήματα τους, χωρίς να συμμετέχουν ενεργά στη διοίκηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήθως δεν αποτελείται από τους μετόχους, που θεωρούνται οι «ιδιοκτήτες» της εταιρείας αλλά και από άτομα που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις για το χειρισμό των εταιρικών υποθέσεων.

Αυτό οδηγεί συνακόλουθα στη διεύρυνση του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποκτά υπερεξουσίες, αφού τα μέλη του δεν υπόκεινται στον άμεσο έλεγχο των μετόχων.

Έτσι καιροφυλακτεί ο κίνδυνος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προτάξουν το προσωπικό τους συμφέρον καταστρατηγώντας το εταιρικό, γεγονός που μπορεί να επιφέρει τεράστιο πλήγμα στην εταιρεία. Πλείστα παραδείγματα εμφανίζονται στην ελληνική εταιρική πραγματικότητα.

Ανάχωμα

Οι κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης δημιουργούν ανάχωμα στην απόλυτη κυριαρχία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζοντας τις διαδικασίες για την ορθή λήψη των αποφάσεων και θεσπίζοντας τους κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Έτσι προστατεύονται τα εταιρικά συμφέροντα και εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη όλων των συναλλασσομένων με την εταιρεία.

Η εταιρική διακυβέρνηση περιλαμβάνει ένα σύστημα τυποποιημένων κανόνων, και πολιτικών, που αφορούν στη διοίκηση, στοχεύοντας στην εφαρμογή ομοιόμορφων πρακτικών αναφορικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των μελών του ΔΣ, γεγονός που αποδεικνύεται εξαιρετικά ωφέλιμο για την εξασφάλιση λογοδοσίας, διαφάνειας, αλλά και για την προστασία της κεφαλαιαγοράς.

Η διάκριση

Βαρύνουσα σημασία έχει η διάκριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, προκειμένου να σχηματιστεί ένα δίπολο διοικητών και ελεγκτών εντός του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και η σύσταση επιτροπής ελέγχου, η οποία επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνοντας την εποπτεία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Ποιες εταιρείες είναι επιρρεπείς σε κακοδιαχείριση

Σε έρευνα που διεξήγαγε η S&P Global αξιολογώντας την απόδοση των εταιρειών σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι οι εταιρείες που κατατάσσονται πολύ κάτω από το μέσο όρο στα χαρακτηριστικά καλής διακυβέρνησης, είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε κακή διαχείριση και διακινδυνεύουν την ικανότητά τους να κεφαλαιοποιούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες με την πάροδο του χρόνου.

Η S&P Global κατά τη διενέργεια της έρευνας εξέτασε τέσσερις παράγοντες: 1. τη δομή και την επίβλεψη, 2. τον κώδικα και τις αξίες, 3. τη διαφάνεια και την υποβολή εκθέσεων και 4. τον κίνδυνο και τα συστήματα στον κυβερνοχώρο.

Η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση ανάγεται σε βασικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, καθώς η υιοθέτηση κακών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης έχει οδηγήσει σε τεράστια εταιρικά σκάνδαλα κατάχρησης που προξένησαν ανυπολόγιστες ζημιές.

Το παράδειγμα της Volkswagen

Για παράδειγμα ο Όμιλος Volkswagen εξαιτίας της κακής ηγεσίας βρέθηκε στη δύνη ενός σκανδάλου όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε εγκαταστήσει λογισμικό που παραπλανούσε τα αποτελέσματα στις δοκιμές εκπομπών ρύπων σε πάνω από 11 εκατομμύρια οχήματα.

Οι αποκαλύψεις έλαβαν διαστάσεις χιονοστιβάδας με αποτέλεσμα να παρουσιάσει καθίζηση η χρηματιστηριακή της αξία και η εταιρεία να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο μαμούθ.

Μετά την παραδοχή της ανάμειξης της, η εταιρεία ανακοίνωσε το 2017, ότι το συνολικό κόστος για τη διαχείριση του σκανδάλου υπερέβαινε τα 18 δις ευρώ.

Το σκάνδαλο folli follie

Επίσης άλλο τρανό παράδειγμα αποτελεί το οικονομικό σκάνδαλο της folli follie που έλαβε διεθνείς διαστάσεις, όταν έγινε γνωστό ότι η διοίκηση Κουτσολιούτσου παραποιούσε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας επί σειρά ετών για προσωπικό της όφελος, εμφανίζοντας σύμφωνα με έκθεση της PwC «ουσιωδώς εσφαλμένες οικονομικές καταστάσεις» και εξαπατώντας το επενδυτικό κοινό.

Εν προκειμένω η κατάρρευση της εταιρείας που οδήγησε σε μακροχρόνιο «θρίλερ» θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, εάν είχε γίνει από τότε υποχρεωτική η τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.

Πλέον με τις διατάξεις που εισάγει η εταιρική διακυβέρνηση άτομα που δεν διαθέτουν εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις μπορούν κάλλιστα να προχωρήσουν σε επενδύσεις, αφού με την επέκταση του ελέγχου των πεπραγμένων των διοικούντων την εταιρεία, το ρίσκο μειώνεται αισθητά.

Επιπλέον με τη διεύρυνση των δικαιωμάτων των μετόχων μειοψηφίας παρέχεται η δυνατότητα για την πιο ενεργή συμμετοχή των μετόχων στα εταιρικά ζητήματα περιορίζοντας τη δεσπόζουσα θέση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε επίσης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Volkswagen ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει περισσότερα από 7 δισ. ευρώ στην Ισπανία, συμπεριλαμβανομένου και ενός εργοστασίου μπαταριών μαζί με μια σειρά προμηθευτών, για...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Volkswagen ανακοίνωσε ότι σταματάει τις δραστηριότητες της στη Ρωσία εξαιτίας της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Η παραγωγή στα εργοστάσια Kaluga και Nizhny Novgorod της...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η σουηδική εταιρία κατασκευής φορτηγών AB Volvo ανέστειλε όλη την παραγωγή της και τις πωλήσεις της στη Ρωσία λόγω της ουκρανικής κρίσης, όπως ανακοίνωσε...

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Herbert Diess, πραγματοποίησε μια εκδήλωση «Ask Me Anything» (AMA) στο Reddit όπου και υπαινίχθηκε την παρουσίαση ηλεκτρικών pick...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE