Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυτός (Μυτιληναίος), αυτοί (που παραπλανούν) και τα “μυστήρια” (της ΡΑΕ) (upd)

Και πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, την επομένη της ανακοίνωσης της ..θετικής λίστας με την ..μια εταιρεία (Μυτιληναίος) η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προχώρησε σε αναστολή της θετικής αναφοράς για τον μήνα Αύγουστο.

Στο αιτιολογικό της η αρχή επισημαίνει “οι ισχύουσες από 1.8.2022 έκτακτες μεταβατικές ρυθμίσεις έχουν τροποποιήσει ουσιωδώς τους παγιωμένους όρους παροχής των κυμαινόμενων τιμολογίων, βάσει των οποίων έχουν καταρτισθεί τα πρότυπα έγγραφα «Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ» και ο «Λογαριασμός Κατανάλωσης», που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Απόφασης ΡΑΕ 389/2022. Οι εν λόγω τροποποιήσεις καθιστούν αναγκαία τη σημειακή αναμόρφωση των ανωτέρω υποδειγμάτων ώστε να εναρμονίζονται στις νέες προβλέψεις του νομοθετικού πλαισίου.

Για το λόγο αυτό, αναστέλλεται για τον τρέχοντα μήνα (Αύγουστος 2022) η έκδοση Θετικής Αναφοράς για την υιοθέτηση του προτύπου «Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ», προκειμένου να παρασχεθούν από την πλευρά της Αρχής επικαιροποιημένες κατευθύνσεις και διευκρινίσεις στους Προμηθευτές και να αναλάβουν οι τελευταίοι τις κατάλληλες ενέργειες για τη συμμόρφωσή τους εντός ευλόγων χρονικών περιθωρίων.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά το υπόδειγμα «Λογαριασμού Κατανάλωσης», η ΡΑΕ θα εκδώσει, εντός του Σεπτεμβρίου 2022, Θετική Αναφορά για τους Προμηθευτές που θα έχουν προσαρμόσει κατάλληλα τα εφαρμοζόμενα πρότυπα κατά την τιμολόγηση των όγκων κατανάλωσης Αυγούστου 2022, καθώς απαιτούνται ήσσονες μεταβολές. Επισημαίνεται σχετικώς η υποχρέωση συμμόρφωσης με την ειδική απαίτηση του εδαφίου (δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022, η οποία αφορά στην καταγραφή επί των Λογαριασμών της επιδότησης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η ευδιάκριτη επισήμανση της κρατικής υποστήριξης”.

Νωρίτερα το energymag:

Την στιγμή που η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, έχει δώσει προθεσμία σε τρεις εταιρείες μέχρι την Δευτέρα προκειμένου να συμμορφωθούν στην ερευνά που η ίδια κάνει τις τελευταίες μέρες για τις καταχρηστικές συμπεριφορές Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, εντύπωση προκάλεσε η σπουδή της διοίκησης της να σπεύσει να ανακοινώσει την θετική λίστα (!) με τους προμηθευτές που έχουν υιοθετήσει πλήρως το υπόδειγμα Λογαριασμός Κατανάλωσης για τις τιμολογήσεις του Ιουνίου.

Μάλιστα η ..λίστα που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει το όνομα μόνο μιας εταιρείας – αυτό της Μυτιληναίος/Protergia. Αντίθετα δεν γίνεται καμία αναφορά σε κυρώσεις ή έστω απλή επίπληξη στις εταιρείες που δεν συμμορφώθηκαν με τις κατευθυντήριες οδηγίες της.

Η ΡΑΕ δηλαδή μέσα στον καταιγισμό παραπόνων από τους Έλληνες καταναλωτές για τα φαινόμενα παραπλανησής τους, όχι μόνο δεν ανακοινώνει τα ονόματα των εταιρειών που δεν ακολουθούν τις υποδείξεις της, αλλά άγνωστο για ποιο λόγο επιλέγει σε αυτή την χρονική στιγμή να “επιβραβεύσει” την μια εταιρεία που συμμορφώθηκε με τους κανόνες της. Την μια εταιρεία δηλαδή που κάνει το αυτονόητο, τηρώντας τους νόμους και τις υποχρεώσεις της, έναντι των καταναλωτών πελατών της.

Η ανακοίνωση

Όπως αναφέρει η ΡΑΕ, στη στη βάση των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση της αγοράς λιανικής (άρθρα 3 παρ. 4 και 22 του ν. 4001/2011), την προστασία των καταναλωτών (άρθρα 3 παρ. 4 και 24 του ν. 4001/2011), την εποπτεία της εφαρμογής του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρα 46 και 138 του ν. 4001/2011 και άρθρο 4 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας), καθώς και την τήρηση από τους Προμηθευτές των υποχρεώσεών τους (άρθρο 13 του ν. 4001/2011), αποβλέποντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και την ενδυνάμωση των καταναλωτών, εξέδωσε την Απόφαση 986/2021, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 389/2022, «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την υιοθέτηση πρότυπου εγγράφου “Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ” και υποδείγματος “Λογαριασμού Κατανάλωσης ΧΤ” προκειμένου για την ενδυνάμωση των καταναλωτών και την ενίσχυση των αρχών της διαφάνειας, της ευχερούς κατανόησης και της συγκρισιμότητας, σε προσυμβατικό και συμβατικό πλαίσιο» – Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο».

Βάσει της εν λόγω απόφασης, θεσπίζονται κατευθυντήριες οδηγίες για την υιοθέτηση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ πρότυπων εγγράφων για την «Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ» και τον «Λογαριασμό Κατανάλωσης ΧΤ».

Περαιτέρω, η ΡΑΕ, αποσκοπώντας στην αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας, της ακρίβειας και της ευχερούς κατανόησης τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο όσο και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, προς όφελος των καταναλωτών, στην παροχής θετικού κινήτρου προς τους Προμηθευτές καθώς και στην προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού, έθεσε σε εφαρμογή την πρωτοβουλία «Θετική Αναφορά».

 

Διαβάστε επίσης

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με ημερομηνία 12 Αυγούστου δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκα για τον “Καθορισμό πλαισίου προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έντονα αυξητική τάση καταγράφεται στους αριθμούς των μετρητών ρεύματος που καταλήγουν στη λεγόμενη “Καθολική Υπηρεσία” με βάση τα τελευταία στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ. Σημειώνεται ότι...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σε κλοιό ανόδου βρίσκεται η αγορά φυσικού αερίου αλλά και συνακόλουθα ηλεκτρικού ρεύματος τις πρώτες δυο εβδομάδες του Αυγούστου δημιουργώντας έντονες αβεβαιότητες για το...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι ενεργειακές εταιρείες και οι έμποροι αποκομίζουν τεράστια κέρδη πωλώντας αμερικανικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη καθώς οι τιμές στην ήπειρο εκτοξεύονται, Είναι χαρακτηριστικό ότι...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE