Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Επιστροφή στην κερδοφορία μετά από 10 χρόνια – Στα €176 εκατ. τα EBITDA με αύξηση 67%

Πορεία σταθερής ανάπτυξης και επιστροφή στην κερδοφορία μετά από 10 χρόνια για τον Όμιλο Ελλάκτωρ, παρά τις προκλήσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές της Ελλάκτωρ, με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου προκύπτει ότι ο όμιλος συνεχίζει την θετική του πορεία με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης και στρατηγικές κινήσεις χρηματοοικονομικής θωράκισης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές:

– Ο όμιλος ενισχύει τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία,  επιτυγχάνοντας το υψηλότερο EBITDA εννεαμήνου των τελευταίων ετών και επιστρέφοντας σε καθαρή (μετά από φόρους) κερδοφορία μετά από 10 έτη

–  Με αυξημένες θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές στα €39,8 εκατ., θετικό πρόσημο €16 εκατ. στα καθαρά κέρδη (ΕΑΤ) και €43 εκατ. στα κέρδη προ φόρων (EBT),  έναντι ζημιών την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, συνεχίζει να καταγράφει ανοδική πορεία σε όλα του τα βασικά μεγέθη.

– Επιπρόσθετα τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) κατέγραψαν αύξηση πάνω από 100% και ανήλθαν στα €102 εκατ., ο συνολικός Κύκλος Εργασιών Ομίλου παρουσίασε αύξηση 16% και ανήλθε στα €739 εκατ. ενώ τα συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 41% και ανήλθαν στα €185 εκατ.

– Η ΑΚΤΩΡ με ανεκτέλεστο 2,7 δισ. και αυξημένο κύκλο εργασιών συνεχίζει τις θετικές της επιδόσεις με έσοδα 380 εκατ. και αδιαμφησβήτητη πλέον την επανάκαμψη της λειτουργικής της κερδοφορίας και θετικές προοπτικές για το μέλλον.

Παράλληλα, την 15η Δεκεμβρίου 2022 αναμένεται να λάβει χώρα και η πλήρης προπληρωμή του διεθνούς ομολόγου εκδόσεως της θυγατρικής ELLAKTOR VALUE PLC, επιτυγχάνοντας την περαιτέρω απομόχλευση του Ομίλου και ενίσχυση της κεφαλαιακής του δομής.

Τέλος, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου παραμένουν η ισχυροποίηση των κύριων τομέων δραστηριότητας, η ενίσχυση συνεργειών, η ουσιαστική προώθηση καινοτόμων πρακτικών και η συνεχής δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους καθώς και την Ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Ειδικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 739 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 16% σε ετήσια βάση, με 259 εκατ. ευρώ πωλήσεις στο γ’ τρίμηνο του έτους 22, αυξημένες κατά 6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 185 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο, αυξημένα κατά 41%.

Tα EBITDA εννεαμήνου ανήλθαν σε €176 εκατ., αυξημένα κατά 67% και στο γ’ τρίμηνο σε €59 εκατ. αυξημένα κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα Κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) στο εννεάμηνο, ανήλθαν σε €102 εκατ., σημειώνοντας αύξηση >100%, και στο γ’ τρίμηνο σε €38 εκατ., αυξημένα κατά 39% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Τα Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε  €43 εκατ. έναντι ζημιών €40 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με ΕΒΤ €12 εκατ. για το γ’ τρίμηνο, αυξημένα κατά 52% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Τέλος, τα Καθαρά Κέρδη (ΕΑΤ) ανήλθαν σε €16 εκατ. έναντι ζημιών €56 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με ΕΑΤ €3 εκατ. στο γ’ τρίμηνο του έτους έναντι ζημιών €2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Σε ό,τι αφορά τον Καθαρό Δανεισμό, διαμορφώθηκε σε €608 εκατ. στις 30.09.2022, έναντι €578 εκατ. στις 31.12.2021, ενώ ο Καθαρός Δανεισμός για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €412 εκατ.  Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 30.09.2022 σε €434 εκατ. και στις 31.12.2021 σε €470 εκατ.  Ο Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός(2)/ετησιοποιημένο συγκρίσιμο EBITDA) διαμορφώθηκε σε 2,6x (2,6x και με LTM συγκρίσιμο EBITDA)

Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €39,8 εκατ. για το Εννεάμηνο 2022, έναντι εισροών €22,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο ‘21.

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του εννεαμήνου 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε: “Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις του 9Μ 2022 καταδεικνύουν, ότι παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος έχει υπεισέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά τόσο τον κύκλο εργασιών του όσο και την κερδοφορία του επιτυγχάνοντας το υψηλότερο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) των τελευταίων ετών και επιστρέφοντας στην κερδοφορία μετά από 10 έτη. Έχοντας θέσει τα θεμέλια για υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ολοκλήρωσε το σχέδιο αναδιοργάνωσης του ενισχύοντας τους τομείς της Κατασκευής, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος και του Real Estate, οι οποίοι βρίσκονται σε αναπτυξιακή κερδοφορία.

Επιπρόσθετα, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων €2,7 δισ. του κατασκευαστικού κλάδου, του οποίου η αναδιάρθρωση είναι σε πλήρη εξέλιξη, δημιουργεί θετικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Με την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις 29/11 ολοκληρώνεται η διαδικασία διάσπασης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με απόσχιση του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σύσταση νέας εταιρείας. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Η συναλλαγή αυτή όπως και η αναμενόμενη προπληρωμή του Διεθνούς Ομολόγου, δύο έτη νωρίτερα από τη λήξη του έχει θωρακίσει κεφαλαιακά τον Όμιλο, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει σημαντικό μέρος των έργων υποδομών που αναμένονται και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στον κλάδο.

Όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτά αν δεν είχαμε την αμέριστη υποστήριξη των εργαζομένων μας, οι οποίοι με σκληρή δουλειά και αφοσίωση επανέφεραν τον Όμιλο σε κερδοφορία και τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά για την προσπάθεια που κατέβαλαν. Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ προχωρά με σταθερή αναπτυξιακή πορεία, στηριζόμενος στο νέο επιχειρηματικό του μοντέλο. Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η ισχυροποίηση των κύριων τομέων δραστηριότητας, η ενίσχυση συνεργειών, η ουσιαστική προώθηση καινοτόμων πρακτικών και η συνεχής δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους καθώς και την Ελληνική οικονομία και κοινωνία”.

Διαβάστε επίσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε, κατόπιν προφορικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα στον Τύπο, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εξ΄ολοκλήρου θυγατρική της ΑΚΤΩΡ...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελλάκτωρ στις 29 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση της διάσπασης της Εταιρείας...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ένα από τα δυσκολότερα 9μηνα των τελευταίων ετών ήταν για το ελληνικό χρηματιστήριο το φετινό, καθώς η αγορά επηρεάστηκε από το ευρύτερο διεθνές κλίμα,...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 74,2% διαμορφώθηκε η θετική ανταπόκριση των Ομολογιούχων στην πρόσκληση εξαγοράς ομολογιών της Ελλάκτωρ που έληξε στις 21.9.22. Προχωρά έτσι η αποπληρωμή του διεθνούς...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE