Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η θυγατρική της Motor Oil που κρατάει πρώτη την Ελλάδα στην ανακύκλωση λιπαντικών στην Ευρώπη

Μπορεί η χώρα μας να έχει πληρώσει δεκάδες εκατομμύρια πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων εφαρμογής σωστών πρακτικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων (σκουπιδιών) διατηρώντας ακόμη δεκάδες χώρους XYTA και ταφής σκουπιδιών, όμως στον τομέα ανακύκλωσης λιπαντικών αποβλήτων, η Ελλάδα διατηρεί την πρωτιά στην Ευρώπη.

Μέσω ενός οργανωμένου συστήματος συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης που επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια, η χώρα μας έχει καταφέρει να είναι πρώτη στην Ευρώπη στην αναγέννηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις ευρύτερες ωφέλειες στο περιβάλλον και στην οικονομία ενέργειας.

Το πρώτο πιστοποιημένο

Ο λόγος για το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Λ.Ε. της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., που αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης λιπαντικών στην Ευρώπη, κάτι που δίνει μια σημαντική πρωτιά στη χώρα μας, σε έναν τομέα που υπάρχουν ακόμη τεράστια κενά για να κλείσει σωστά ο κύκλος της κυκλικής οικονομίας.

Χθες, η διοίκηση της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε., η οποία ανήκει στον όμιλο Motor Oil και εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, παρουσίασε στους δημοσιογράφους τα αποτελέσματά του για το 2021.

Την περυσινή χρονιά λοιπόν συλλέχθηκαν 25.952 τόνοι αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, από το σύνολο των 36.720 τόνων που εκτιμάται ότι παρήχθησαν και κυκλοφόρησαν στην αγορά, που σημαίνει ότι συλλέχθηκε το 71%, ξεπερνώντας τον εθνικό στόχο του 70%.

Πάνω από τον στόχο

Επιπλέον, το 100% των συλλεχθέντων αποβλήτων λιπαντικών οδηγήθηκαν σε αναγέννηση, με σημαντικότατα οφέλη για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την εθνική οικονομία. Σημειώνεται ότι η επίδοση αυτή ξεπερνά κατά 20% τον εθνικό στόχο (αναγέννηση σε ποσοστό 80%) και κατά 40% τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (61,2%).

Στην Ελλάδα, υπάρχουν 40 χιλιάδες σημεία συλλογής (πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία, μηχανουργία κ.α.), οκτώ κέντρα συλλογής σε όλη τη χώρα, 42 αδειοδοτημένοι συλλέκτες όπου με δικά τους βυτία συλλέγουν απ’ όλη την Ελλάδα τα λιπαντικά απόβλητα, ενώ υπάρχουν και οκτώ εξειδικευμένες εταιρείες αναγέννησης λιπαντικών.

Συνολικά, πρόκειται για μια σημαντική αγορά που σε όλο το «πλέγμα» συλλογής, μεταφοράς και ανάκτησης, απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους, οι οποίοι συνεργάζονται με όλους τους παραπάνω φορείς.

Όπως τονίζουν στελέχη διοίκησης της ΕΝΔΙΑΛΕ, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι στα 1,3 εκατ. ευρώ, απασχολεί άμεσα 13 εργαζόμενους, ενώ τα κέρδη δεν διανέμονται σε μετόχους, αλλά επαναεπενδύονται για την ενίσχυση του συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην ΕΝΔΙΑΛΕ συμμετέχει το 97% της αγοράς λιπαντικών (πρατήρια, μηχανουργία κ.λπ.), καθώς μέλη της δεν είναι μόνο οι AVIN και Coral που ανήκουν στον όμιλο Motor Oil, αλλά και εταιρείες όπως ΕΚΟ, Aegean, BP, Total κ.α. Σε όλη την επικράτεια πωλούνται 65.000 τόνοι λιπαντικών ανά έτος.

Στα χρόνια λειτουργίας της, η ΕΝΔΙΑΛΕ έχει απαλλάξει το περιβάλλον συνολικά από 435.000 τόνους (επικίνδυνων & τοξικών αποβλήτων), ενώ από τη διαδικασία επαναδιύλισης 435.000 τόνων ΑΛΕ παράγονται περί τους 320.000 τόνους βασικών λιπαντικών.

Αυτό μεταφράζεται σε εξοικονόμηση πρώτων υλών, διότι για την παραγωγή αντίστοιχης ποσότητας πρωτογενών βασικών λιπαντικών απαιτείται ποσότητα 32 εκατ. τόνων αργού πετρελαίου (Grude Oil). Επίσης συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, διότι η διαδικασία παραγωγής 1 λίτρου πρωτογενούς λιπαντικού απαιτεί οκτώ φορές παραπάνω ενέργεια σε σχέση με τη διαδικασία επαναδιύλισης.

Ποιος είναι ο ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε.

Ο ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. είναι το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) και υπάγεται στην εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Ιδρύθηκε πριν 18 χρόνια, το 2004 με στόχο τη δραστηριοποίηση στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης των Α.Λ.Ε.

Ως Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ) λογίζονται τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά κινητήρων εσωτερικής καύσης, Υδραυλικά και βιομηχανικά έλαια, Έλαια επεξεργασίας μετάλλων και Έλαια μετασχηματιστών (χωρίς PCBs).

Τα ΑΛΕ είναι επικίνδυνα διότι περιέχουν τοξικά και καρκινογόνα βαρέα μέταλλα που μολύνουν την ατμόσφαιρα και τον υδροφόρο ορίζοντα, πολύ-αρωματικές ενώσεις σε ποσοστό >3 %wt, καρκινογόνες σε απλή επαφή με το δέρμα, χλωριωμένες ενώσεις που κατά την καύση τους παράγονται διοξίνες και φουράνια, ενώ περιέχουν Θείο σε ποσοστά 0,6–1,0 %wt, πολύ υψηλότερο από τα συμβατικά καύσιμα.

Μια ακατάλληλη εναπόθεση λιπαντικών αποβλήτων στη φύση, στο χώμα ή στον υδροφόρο ορίζονται, προκαλεί καταστροφικές συνέπειες για δεκαετίες. Ειδικά στο χώρα, στο σημείο που χυθεί λιπαντικό απόβλητο, δεν φυτρώνει τίποτα για πάρα πολλά χρόνια.

Τα οφέλη της αναγέννησης των ΑΛΕ

Πολλαπλά είναι τα οφέλη της αναγέννησης των ΑΛΕ, όπως η μείωση κατά 50% των παραγόμενων αερίων  θερμοκηπίου -CO2, η αποτροπή μόλυνσης εδάφους, η εξοικονόμηση 2 εκατομμυρίων τόνων αργού για παραγωγή λιπαντικών κ.α.

Στη δημόσια υγεία, η σωστή διαχείριση, η συλλογή και η αναγέννηση των ΑΛΕ μειώνει κατά 96,5% τον κίνδυνο δημιουργίας καρκινογενέσεων. Συνάμα, μειώνει κατά 74% τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, συνδεδεμένων με αναπνευστικές παθήσεις.

Αναφορικά με τα οικονομικά οφέλη, προσφέρει εξοικονόμηση 1,5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση στην ελληνική οικονομία, ενώ μειώνει κατά οκτώ φορές την κατανάλωση ενέργειας για παραγωγή ίσης ποσότητας λιπαντικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ Γεώργιος Δεληγιώργης, η δραστηριότητα του ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. συνολικά τα 18 χρόνια λειτουργίας του φορέα, έχει αποτρέψει την παραγωγή εκπομπών CO2 ίση με αυτή που θα απορροφούσαν 9,5 εκατ. δέντρα, ενώ έχει αποφύγει τη μόλυνση υδάτινης επιφάνειας ίσης με 29.000.000 γήπεδα ποδοσφαίρου ή ίσης με την Εύβοια. Επίσης, έχει εξοικονομήσει ενέργεια ίση με την κατανάλωση 410 ελληνικών νοικοκυριών σε δώδεκα μήνες.

Συμπληρώνοντας ο κ. Δεληγιώργης τόνισε πως «στα 40.000 συνεργαζόμενα σημεία συλλογής, στις εταιρείες συλλογής, στους αξιοποιητές των μονάδων  αναγέννησης καθώς και στα στελέχη της ΕΝΔΙΑΛΕ που συμβάλλουν σε αυτή τη βέλτιστη πρακτική Κυκλικής Οικονομίας αξίζουν συγχαρητήρια. Πρόκειται αναμφισβήτητα για μία επιτυχία η οποία αναγνωρίζεται ως ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο έχει Ελληνική ταυτότητα.

Τίποτα σημαντικό και μεγάλο όμως δεν γίνεται αν δεν αγκαλιαστεί από τους ίδιους τους πολίτες. Γι’ αυτό και τους ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν να αναζητούν τα σημεία συλλογής που πιστοποιούνται πλέον με το ειδικό σήμα της ΕΝΔΙΑΛΕ για να ανακυκλώνουν εκεί τα λιπαντικά των αυτοκινήτων τους. Κάθε επιτυχία είναι το σκαλοπάτι για ανέβουμε ακόμη πιο ψηλά. Συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση το έργο μας, προς όφελος του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της εθνικής οικονομίας».

Διαβάστε επίσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αναθεώρηση του επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ, έως το τέλος του χρόνου, με επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας αλλά και...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με σπασμένα φρένα κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου, θέτοντας σε έντονη δοκιμασία τις Ευρωπαϊκές οικονομίες, πολλές από τις οποίες είναι σε δυσχερή θέση...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αν και το χρηματιστήριο χθες δεν επιδοκίμασε το deal, καθώς Intrakat και Intracom Holdings είχαν τη μεγαλύτερη πτώση στον Mid Cap χάνοντας 11,73% και...

ΑΠΕ

Με τη σύμφωνη γνώμη και του Συμβουλίου της Επικρατείας προχωρά πλέον το υβριδικό έργο στο Αμάρι της Κρήτης, αφού σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE