Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μόνο σε επενδύσεις ΑΠΕ η συμμετοχή 75 εκ. ευρώ της EBRD στην αύξηση της ΔΕΗ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) υποστηρίζει τον μετασχηματισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), του μεγαλύτερου παραγωγού και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με επένδυση 75 εκατ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1,35 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η συμμετοχή της ΕΤΑΑ θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για πόρους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα αποκλείουν ρητά τυχόν περιουσιακά στοιχεία ορυκτών καυσίμων.

Το νέο κεφάλαιο θα επιτρέψει στη ΔΕΗ να επιταχύνει τις επενδύσεις της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Να γίνει μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη και ψηφιακή εταιρεία κοινής ωφέλειας. Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η ΔΕΗ στοχεύει επίσης να επωφεληθεί από μια πιο διαφοροποιημένη επενδυτική βάση που έχει μεγαλύτερη εστίαση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης (ESG).

Σε έργα ESG

Η γνωστοποίηση ESG είναι ένας τομέας συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ και της ΕΤΑΑ που είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός σχεδίου γνωστοποίησης πληροφοριών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Task Force για τις οικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα (TCFD).

Η ΔΕΗ έχει συνολικό στόχο κεφαλαίου ύψους 6 δισ. ευρώ για το 2022-24, εκ των οποίων τα 3,2 δισ. ευρώ αναμένεται να επενδυθούν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 1,0 δισ. ευρώ στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το γρήγορο πρόγραμμα της εταιρείας για τη σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη θα συμπληρωθεί με μια μαζική αύξηση της δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία αναμένεται να αυξηθεί από 3,4 GW το 2021 σε 8,4 GW το 2026.

Μείωση εκπομπών

Ως ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η ΔΕΗ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της μετάβασής της σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η εταιρεία παίζει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες της Ελλάδας να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 56 τοις εκατό από τα επίπεδα του 2005 έως το 2030. Είναι επίσης ιδιοκτήτης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και μοναδικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας σε ελληνικά νησιά που δεν είναι συνδεδεμένα με το εθνικό δίκτυο.

Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001 και κύριος μέτοχος της είναι το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της συμμετοχής του Ταμείου Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσιακών Στοιχείων και Συμμετοχών. Ως αποτέλεσμα της αύξησης κεφαλαίου, το ποσοστό συμμετοχής του κράτους θα μειωθεί από 51 τοις εκατό σε μειοψηφική θέση περίπου 34 τοις εκατό.

Οι δηλώσεις

Ο Jürgen Rigterink, Πρώτος Αντιπρόεδρος της EBRD, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να γίνουμε μέτοχος της ΔΕΗ και υποστηρίζουμε τόσο μια στρατηγική μετασχηματισμού που επιδιώκει να κινητοποιήσει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια στη ΔΕΗ όσο και ένα εντυπωσιακό σχέδιο για την αύξηση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα και στο νότο ανατολική Ευρώπη.”

Ο Γεώργιος Στάσης, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, σχολίασε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με την EBRD μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, δείχνοντας για άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη στο σχέδιο μετασχηματισμού μας να γίνει μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ψηφιακή χρησιμότητα».

Ο Γιάννης Τσακίρης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Ελλάδα, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που η EBRD στηρίζει τη ΔΕΗ συμμετέχοντας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μια εξαιρετικά επιτυχημένη ιστορία ανάκαμψης, στην πορεία της εταιρείας προς μια πιο πράσινη και πιο βιώσιμη επιχειρηματικό μοντέλο. Η EBRD απέδειξε για άλλη μια φορά τη δέσμευσή της στην ελληνική οικονομία και τον ιδιωτικό τομέα».

Οι συμμετοχές στα ομόλογα

Τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2021 η ΕΤΑΑ συμμετείχε, με συνολικό ποσό 75,5 εκατ. ευρώ, σε εκδόσεις ομολόγων που συνδέονται με τη βιωσιμότητα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ χρησιμοποίησε τα έσοδα για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους. Αυτά ήταν τα πρώτα ομόλογα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα στις περιοχές της EBRD με στόχους απόδοσης για τη μείωση των εκπομπών CO2.

Η EBRD ξεκίνησε να επενδύει στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση το 2015 για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα έχει επενδύσει περισσότερα από 5 δισ. ευρώ σε περισσότερα από 80 έργα στους εταιρικούς, χρηματοοικονομικούς, ενεργειακούς και υποδομές της Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνέων την Παρασκευή, καθώς το νέο στέλεχος Covid-19 πυροδότησε φόβους για επιβράδυνση της...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησαν οι αρμόδιοι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα τρία νομοσχέδια που σχετίζονται με την απολιγνιτοποίηση, (στρατηγικές επενδύσεις, αναπτυξιακός νόμος,...

ΑΠΕ

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες για την ανάγκη προγραμματισμού σε βάθος 10ετίας των διαγωνισμών για τις ΑΠΕ απέστειλε ο Miguel Stilwell d’Andrade, Διευθύνων Σύμβουλος της...

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Σε υπόθεση για γερά νεύρα και με πλούσιο παρασκήνιο εξελίσσεται η προσπάθεια της κυβέρνησης να βελτιώσει τους όρους της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE