Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Βιομηχανικές ΜμΕ: Μια στις δυο επιχειρήσεις σε αναζήτηση “πράσινου” παρόχου –  Στο limit up το ενδιαφέρον για PPAs

Οι Βιομηχανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία (91%)την ανάγκη πράσινου μετασχηματισμού και σε ένα ποσοστό 68% σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν κάποιο από τα πράσινα προγράμματα που τρέχουν.

Ωστόσο, οι μισές σχεδόν από αυτές, δηλαδή, 56% έχει ήδη υλοποιήσει σχετικές δράσεις με το 48% εξ αυτών να έχει προχωρήσει σε δράσεις που  αφορούν στη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος). Είναι προφανές ότι τα ποσοστά αυτά υπολείπονται του σχεδόν 91% του τομέα που αναγνωρίζει οφέλη στην πράσινη μετάβαση (με το 66% να διαπιστώνει ουσιαστική ανάγκη). Συνεπώς δημιουργείται ένα κενό της τάξης του 1/3 του τομέα που παραμένει εκτεθειμένο στις προκλήσεις πράσινης μετάβασης.

Αυτό επισημαίνει η Έρευνα Συγκυρίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου της ΕΤΕ (https://www.nbg.gr/el/omilos/meletes-oikonomikes-analuseis/reports/green-smes-2022) και καταγράφει την τάση στον κλάδο των Βιομηχανικών ΜμΕ.

Τα διμερή συμβόλαια

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο της έρευνας είναι ότι βρίσκεται σε αναζήτηση πράσινου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή στην έκδοση πράσινου πιστοποιητικού το 59% του τομέα την επόμενη τριετία έναντι μόλις 16% σήμερα. Αναδεικνύεται, έτσι, η σημασία που έχουν για τον κλάδο η δυνατότητα σύναψης διμερών ενεργειακών συμβολαίων (PPAs).

Βάσει, επίσης, της έρευνας, το 64% του τομέα έχει προχωρήσει σε κάποιας μορφής ασφάλιση έναντι των εν λόγω κινδύνων.

Όπως τονίζεται, ζητούμενο πλέον αποτελεί η μακροπρόθεσμη θωράκιση του κλάδου έναντι των ενεργειακών διαταραχών. Βάσει της έρευνας πεδίου της ΕΤΕ σε 200 βιομηχανικές ΜμΕ, οι καταιγιστικές εξελίξεις φαίνεται να έχουν αφυπνίσει τις επιχειρήσεις, οι οποίες αναγνωρίζουν την κρισιμότητα ανταπόκρισης στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ευρύτερων εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα.

Η έρευνα

Έτσι, αναλυτικά, βάσει της έρευνας πεδίου της ΕΤΕ σε 200 βιομηχανικές ΜμΕ, οι καταιγιστικές εξελίξεις φαίνεται να έχουν αφυπνίσει τις επιχειρήσεις, οι οποίες αναγνωρίζουν την κρισιμότητα ανταπόκρισης στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ευρύτερων εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα, με τη συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου παράλληλα να δηλώνει γνώση των σχετικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ.

2306_Green industry infographic

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΜμΕ είτε έχουν προχωρήσει είτε προγραμματίζουν ενέργειες προς δύο κύριες κατευθύνσεις:

  • Πράσινη μετάβαση: Σε αυτόν τον (περισσότερο απαιτητικό) τομέα, εντοπίζεται υψηλότερος βαθμός εκτεθειμένων ΜμΕ. Ειδικότερα, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό του τομέα της τάξης του 56% έχει ήδη υλοποιήσει σχετικές δράσεις (με το 48% να αφορά τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος), αυτές υπολείπονται του σχεδόν 91% του τομέα που αναγνωρίζει οφέλη στην πράσινη μετάβαση (με 66% να διαπιστώνει ουσιαστική ανάγκη). Συνεπώς δημιουργείται ένα κενό της τάξης του 1/3 του τομέα που παραμένει εκτεθειμένο στις προκλήσεις πράσινης μετάβασης. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη αναγκαιότητα να προσαρμοστούν με τα νέα δεδομένα, οι ΜμΕ ήδη σχεδιάζουν περαιτέρω δράσεις, με την έμφαση πλέον να μετατοπίζεται στη χρήση πράσινης ενέργειας. Οι σχεδιαζόμενες δράσεις αφορούν κυρίως αναζήτηση πράσινου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή την έκδοση πράσινου πιστοποιητικού (59% του τομέα την επόμενη τριετία έναντι μόλις 16% σήμερα) αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία που έχουν για τον κλάδο η δυνατότητα σύναψης διμερών ενεργειακών συμβολαίων (PPAs). Υπό αυτά τα δεδομένα επενδυτικών σχεδίων, το ποσοστό των εκτεθειμένων ΜμΕ σε κινδύνους πράσινης μετάβασης εκτιμάται ότι θα περιοριστεί από 35% σήμερα σε 7% την επόμενη τριετία.

  • Κάλυψη από φυσικές καταστροφές: Βάσει της έρευνας, το 64% του τομέα έχει προχωρήσει σε κάποιας μορφής ασφάλιση έναντι των εν λόγω κινδύνων. Καθώς περίπου το 1/5 δε θεωρεί ότι είναι ευάλωτο σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες και καταστροφές, εκτεθειμένο φαίνεται να παραμένει το 17% του τομέα – κενό το οποίο αναμένεται να περιοριστεί στο 11% κατά την επόμενη τριετία (βάσει προγραμματισμένων δράσεων των επιχειρήσεων).

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία

Κρίσιμο ρόλο, σύμφωνα με τη μελέτη, στην υλοποίηση όλων των παραπάνω αναμένεται να διαδραματίσει η μόχλευση των κονδυλίων που περιλαμβάνονται τόσο στο Ταμείο Ανάκαμψης, όσο και στο νέο ΕΣΠΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο, όπου η πράσινη μετάβαση αποκτά συνεχώς αυξανόμενη βαρύτητα.

Βάσει της έρευνας της ΕΤΕ, τα προγράμματα αυτά έχουν παρακινήσει τα 2/3 των βιομηχανικών ΜμΕ να σχεδιάσουν πράσινες επενδύσεις, με το ενδιαφέρον να είναι ενεργό σε όλα τα μεγέθη και τους κλάδους. Όσον αφορά τον τύπο των σχεδιαζόμενων δράσεων, το 1/3 των βιομηχανιών ενδιαφέρεται για στρατηγικές επενδύσεις (κυρίως κατασκευή νέων εγκαταστάσεων), ενώ άλλο 1/3 κατευθύνεται σε ηπιότερες παρεμβάσεις, (όπως συμμετοχή στο πρόγραμμα «εξοικονομώ» και υιοθέτηση ηλεκτροκίνησης).

Υπενθυμίζεται ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα λειτουργήσουν ως προωθητικός μοχλός για την μετάβαση σε μια πράσινη βιομηχανία είναι τα εξής

  • Το Ταμείο Ανάκαμψης (ΤΑΑ) και το πρόγραμμα RePowerEU, όπου θα ανακατευθυνθούν πόροι του ΤΑΑ. Και από τα δύο αυτά εργαλεία θα υπάρξουν επιδοτ΄ξησεις αλλά και δάνεια για πράσινες επενδύσεις

  • Επιδοτήσεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Επενδυτικού Νόμου με προσανατολισμό τον μετασχηματισμό του κλάδου βιομηχανίας

  • Μεταρρυθμίσεις όπως η αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης ΑΠΕ, που μεταξύ άλλων παρέχει τη δυνατότητα σύναψης διμερών συμβολαίων κατανάλωσης πράσινης ενέργειας (PPAs) αλλά και του net metering (του συμψηφισμού ιδιοπαραγόμενης και καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας).

Διαβάστε επίσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αναθεώρηση του επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ, έως το τέλος του χρόνου, με επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας αλλά και...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με σπασμένα φρένα κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου, θέτοντας σε έντονη δοκιμασία τις Ευρωπαϊκές οικονομίες, πολλές από τις οποίες είναι σε δυσχερή θέση...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αν και το χρηματιστήριο χθες δεν επιδοκίμασε το deal, καθώς Intrakat και Intracom Holdings είχαν τη μεγαλύτερη πτώση στον Mid Cap χάνοντας 11,73% και...

ΑΠΕ

Με τη σύμφωνη γνώμη και του Συμβουλίου της Επικρατείας προχωρά πλέον το υβριδικό έργο στο Αμάρι της Κρήτης, αφού σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE