Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με “βούλα” της Κομισιόν δυνατότητα παράτασης ή και διαγραφής των επιστρεπτέων

Το “πράσινο” φως για την παράταση της αποπληρωμής ή ακόμα και του ¨κουρέματος” των επιστρεπτέων προκαταβολών, άναψε η Ευρωπαική Επιτροπή, διευκολύνοντας τις αποφάσεις της Κυβέρνησης

Με χτεσινή της απόφαση παρέτεινε έως τις 30 Ιουνίου 2022 το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο επί του παρόντος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ειδικά για τις επιστρεπτέες έκανε κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Παρέτεινε από τις 30 Ιουνίου 2022 έως τις 30 Ιουνίου 2023 τη δυνατότητα των κρατών μελών “να μετατρέπουν επιστρεπτέα μέσα (π.χ. εγγυήσεις, δάνεια, επιστρεπτέες προκαταβολές) που χορηγούνται βάσει του προσωρινού πλαισίου σε άλλες μορφές ενίσχυσης”. Η τελευταία φράση δίνει ενδεχομένως την δυνατότητα στα Κράτη μέλη ακόμα και διαγραφής των απαιτήσεων τους επί των επιστρεπτέων προκαταβολών.

Σημειώνεται ότι μόλις προχτές η κυβέρνηση δημοσίευσε τις υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής των ενισχύσεων σε 60 άτοκες 60μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη δόση για τους υπόχρεους ξεπαγώνει στις 31 Ιανουαρίου 2022 ενώ σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021) παρέχεται επιπλέον έκπτωση 15%.

Σε ότι αφορά τα ποσά της οφειλής μετά τα κουρέματα ως και 75% το επιστρεπτέο κομμάτι για το Δημόσιο έχει μειωθεί στα 3 δις ευρώ από 8,5 δις. ευρώ που ήταν το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που δόθηκαν.

Το σκεπτικό

Υπό το πρίσμα της παρατηρούμενης οικονομικής ανάκαμψης, η Επιτροπή ενέκρινε περιορισμένη παράταση 6 μηνών του προσωρινού πλαισίου, έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Αυτή η παράταση θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, όπου χρειάζεται, να επεκτείνουν τα καθεστώτα στήριξής τους και να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πλήττονται από την κρίση δεν θα αποκοπούν ξαφνικά από την αναγκαία στήριξη.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις της πανδημίας COVID-19 και άλλους κινδύνους για την οικονομική ανάκαμψη.

Δυο ακόμα μέτρα

Επιπλέον, η Επιτροπή εισήγαγε ορισμένες στοχευμένες προσαρμογές, συμπεριλαμβανομένων δύο νέων εργαλείων για τη στήριξη της συνεχιζόμενης ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας με βιώσιμο τρόπο:

  • μέτρα στήριξης των επενδύσεων προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το επενδυτικό κενό που άφησε η κρίση. Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν κίνητρα για επενδύσεις που αναλαμβάνονται από εταιρείες και να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για να επιταχύνουν τόσο την πράσινη όσο και την ψηφιακή μετάβαση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν διασφαλίσεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, όπως ότι τα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν ευρεία ομάδα δικαιούχων και τα ποσά των ενισχύσεων να είναι περιορισμένα σε μέγεθος. Το μέσο αυτό είναι διαθέσιμο στα κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022· και
  • μέτρα στήριξης της φερεγγυότητας για τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και τη διάθεσή τους για επενδύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εγγυήσεις σε ιδιωτικούς ενδιάμεσους οργανισμούς, δημιουργώντας κίνητρα για επενδύσεις σε εταιρείες αυτού του είδους και να τους παρέχουν ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου που συχνά είναι δύσκολο να προσελκύσουν μεμονωμένα. Το εργαλείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό το πρίσμα των αυξανόμενων επιπέδων χρέους των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το μέσο αυτό είναι διαθέσιμο στα κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Δηλώσεις Βεστάγκερ

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Από την έναρξη της πανδημίας, το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις επέτρεψε στα κράτη μέλη να παρέχουν στοχευμένη και αναλογική στήριξη σε επιχειρήσεις που χρειάζονται βοήθεια, με παράλληλη θέσπιση διασφαλίσεων για τη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Σήμερα, παρατείναμε την εφαρμογή του για έξι μήνες, έως το τέλος Ιουνίου του επόμενου έτους. Η περιορισμένη παράταση παρέχει την ευκαιρία για σταδιακή και συντονισμένη σταδιακή κατάργηση των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης, χωρίς να δημιουργούνται φαινόμενα κατακρήμνισης, και αντικατοπτρίζει την προβλεπόμενη ισχυρή ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά. Εξάλλου, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την αύξηση των λοιμώξεων από τη νόσο COVID-19 και άλλους κινδύνους για την οικονομική ανάκαμψη. Για να στηρίξουμε περαιτέρω την ανάκαμψη, θέσαμε σε εφαρμογή δύο νέα εργαλεία για την εκκίνηση της οικονομίας και την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για μια ταχύτερη, πιο πράσινη και πιο ψηφιακή ανάκαμψη.»

 

Διαβάστε επίσης

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE