Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πάνω από 100 εκατ. ετησίως για αδύναμα νοικοκυριά (όλη η απόφαση)

Προνομιακό τιμολόγιο, ενεργειακή κάρτα και πολλές διευκολύνσεις για 100-150 χιλ. πληττόμενα από την ενεργειακή φτώχεια αδύναμα οικονομικά νοικοκυριά περιλαμβάνει η απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας.

Το σχέδιο αποσκοπεί εκτός των άλλων στη μακροπρόθεσμη καταπολέμηση του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας μέσω της υλοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τη συντεταγμένη βελτίωση της ενεργειακή απόδοσης και την προώθηση της χρήσης ΑΠΕ σε κτίρια κατοικίας πληττόμενων νοικοκυριών.

Τέσσερα διαφορετικά μέτρα πολιτικής θα εφαρμοστούν πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις βασικές αρχές σχεδιασμού που περιγράφονται στο ΕΣΕΚ.

Αφορά τόσο για την περίπτωση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όσο και για συγκεκριμένους μηχανισμούς της αγοράς, όπως ενδεικτικά είναι τα Καθεστώτα Επιβολής της Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης.

Τα σχεδιαζόμενα μέτρα πολιτικής θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ σε διάφορες συνιστώσες, όπως ενδεικτικά είναι η προώθηση ΑΠΕ, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η προστασία των καταναλωτών και η αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος.

Αναλυτική περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων:

Προνομιακό τιμολόγιο

Παροχή προνομιακού τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την προστασία των πληττόμενων νοικοκυριών από ακραίες και έκτακτες συνθήκες ενεργειακής ένδειας. Κόστος 40 εκατ. ευρώ τον χρόνο έως το 2030 και αφορά 100.000 πληττόμενα νοικοκυριά.

Το μέτρο πολιτικής αποσκοπεί στη διατήρηση και στη βελτίωση του σχήματος του κοινωνικού τιμολογίου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε πληττόμενα νοικοκυριά από ενεργειακή ένδεια.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μέτρου πολιτικής προβλέπεται η υιοθέτηση προνομιακής τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για την περίπτωση των πληττόμενων νοικοκυριών, τα οποία βιώνουν συνθήκες της ενεργειακής ένδειας.

Η προνομιακή τιμολόγηση θα αφορά την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την κάλυψη των ελάχιστων συνθηκών θερμικής άνεσης.

Το συγκεκριμένο μέτρο δύναται να εφαρμοστεί με σκοπό να αποφευχθεί η μετάπτωση νοικοκυριών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην κατηγορία των πληττόμενων από την ενεργειακή ένδεια λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών.

Ενεργειακή κάρτα

Αφορά την παροχή ενεργειακής κάρτας σε 100.000 πλττόμενους συνολικού κόστους 40 εκ. ευρώ ετησίως.

Το μέτρο πολιτικής αποσκοπεί στην παροχή συγκεκριμένων ποσοτήτων ενεργειακών προϊόντων σε προνομιακή τιμή μέσω “ενεργειακής κάρτας”, η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη των ελάχιστων συνθηκών θερμικής άνεσης των πληττόμενων νοικοκυριών από το φαινόμενο της ενεργειακής ένδειας.

Η παρεχόμενη “ενεργειακή κάρτα” θα δίνει τη δυνατότητα κατανάλωσης συγκεκριμένης ποσότητας ενεργειακών προϊόντων από τα πληττόμενα νοικοκυριά, ενώ δεν θα δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης τους με το ισοδύναμο ποσό αγοράς τους ή η ενδεχόμενη υποκατάσταση τους με άλλο ενεργειακό προϊόν.

Προστασία με την θέσπιση κανονιστικών και ρυθμιστικών μέτρων

Ο προυπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 30 εκ. ευρώ και αφορά 150 χιλ. πληττόμενα νοικοκυριά.

Το μέτρο πολιτικής προβλέπει τη συνέχιση των στοχευμένων κανονιστικών και ρυθμιστικών μέτρων, τα οποία είναι ήδη σε ισχύ, όσο και την ενδεχόμενη ενίσχυσή τους τους με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία των πληττόμενων νοικοκυριών από το φαινόμενο της ενεργειακής ένδειας.

Αρχικά δυνατότητα συμμετοχής στο συγκεκριμένο μέτρο πολιτικής θα έχουν τα πληττόμενα νοικοκυριά, τα οποία βιώνουν ακραίες συνθήκες της ενεργειακής ένδειας.

Ωστόσο, ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας θα διερευνηθεί ο καθορισμός ενός χαμηλότερου ορίου απόκλισης, ώστε να προστατευθεί μεγαλύτερος αριθμός πληττόμενων νοικοκυριών.

Τα βασικά κανονιστικά και ρυθμιστικά μέτρα θα περιλαμβάνουν:

  • Πρόβλεψη αυτόματης μετάπτωσης ευάλωτων οικιακών πελατών στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας στην περίπτωση καθυστερήσεων στην αποπληρωμή των λογαριασμών ενέργειας υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτουν τα κριτήρια καθορισμού των πληττόμενων νοικοκυριών.
  • Καθορισμός ενός ορίου ελάχιστης κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων σε ετήσια βάση κάτω από το οποίο απαγορεύεται η αποσύνδεση των πληττόμενων νοικοκυριών.
  • Διευκόλυνση αποπληρωμής και υιοθέτηση ενός πιο ευέλικτου και ευνοϊκότερου πλαισίου διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πληττόμενων νοικοκυριών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης βάσει ενός ποσοστού της μηνιαίας δαπάνης των πληττόμενων νοικοκυριών). Ενδεικτικά τέτοιες περιπτώσεις δύνανται να είναι περίοδοι με παρατεταμένη οικονομική ύφεση, περίοδοι με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και έντονα καιρικά φαινόμενα οι οποίες θα διαφοροποιούνται ανά κλιματική ζώνη στην ελληνική επικράτεια κ.α.
  • Περιορισμός κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων με καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των λογαριασμών ενέργειας μέσω έξυπνων μετρητών

Λόγω του χαμηλού ρυθμού διείσδυσης έξυπνων μετρητών θα διερευνηθεί η εγκατάσταση προπληρωμένων έξυπνων μετρητών σε πληττόμενα νοικοκυριά..

Τα επιπλέον μέτρα

-Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κατοικίας των πληττόμενων νοικοκυριών και προώθηση εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.

-Ριζική ανακαίνιση κτιρίων κατοικίας των πληττόμενων νοικοκυριών. Εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα ιδιοκαταναλώνεται με ταυτοχρονισμό. Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης 1,8 δις ευρώ.

-Παροχή κινήτρων σε υφιστάμενους μηχανισμούς για δράσεις σε πληττόμενα νοικοκυριά – Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης
Εγκατάσταση συστημάτων και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια πληττόμενων νοικοκυριών για την αποδοτικότερη και οικονομικότερη κάλυψη των ελάχιστων ενεργειακών αναγκών τους στις περιοχές, οι οποίες επηρεάζονται από τη Δίκαιη Μετάβαση και την απολιγνιτοποίηση του τομέα ηλεκτροπαραγωγής.

– Παροχή κινήτρων σε υφιστάμενους μηχανισμούς για δράσεις σε πληττόμενα νοικοκυριά – Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης παρεμβάσεων που θα είναι επιλέξιμες.
Οι βασικοί πυλώνες του συγκεκριμένου μέτρου πολιτικής θα περιλαμβάνουν την ενίσχυση των ακόλουθων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ:
I. Ριζική ανακαίνιση κτιρίων κατοικίας των πληττόμενων νοικοκυριών.
II. Εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.
III. Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα ιδιοκαταναλώνεται με ταυτοχρονισμό.
Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης 210 εκατ. €
Αναμενόμενα αποτελέσματα 10 χιλ. πληττόμενα νοικοκυριά αναμένεται να αναβαθμίσουν τις κατοικίες τους

– Παροχή κινήτρων σε υφιστάμενους μηχανισμούς για δράσεις σε πληττόμενα νοικοκυριά – Καθεστώτα Επιβολής Διάσταση-Τύπος ΙΙΙ –

Αναλυτικά το κείμενο

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%93%CE%9F4653%CE%A08-%CE%98%CE%A6%CE%9E?inline=true

Διαβάστε επίσης

ΑΠΕ

Μαύρα σύννεφα απλώνονται πάνω από την ευρωπαϊκή αγορά φωτοβολταικών, με την εκπρόσωπο του κλάδου SolarPower Europe να μιλάει για μια «τέλεια καταιγίδα». Οι ταρίφες...

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Τρία προγράμματα για την εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις πρόκειται να προκηρυχθούν ως το τέλος του έτους, όπως επισημαίνει σε δήλωσή της προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ ισχυρές και θα δυναμώνουν όλο και περισσότερο, ενώ το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στο τέλος,...

ΑΠΕ

Νέα έρευνα από το ισπανικό Πανεπιστήμιο της Αλκάλα αποκαλύπτει ότι οι υψηλότερες ταχύτητες ανέμου μπορεί να οδηγήσουν σε αναντιστοιχία και απώλειες απόδοσης ισχύος σε...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE