Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Όλη προδημοσίευση του οδηγού του νέου Εξοικονομώ-Αυτονομώ – Το κριτήριο “κλειδί” για μεγαλύτερη ενίσχυση (upd)

Μεγάλες αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα φέρνει η προδημοσίευση του Οδηγού για το νέο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Καθιερώνονται εννέα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, μεταξύ των οποίων τη μεγαλύτερη βαρύτητα θα έχει η εξοικονόμηση ενέργειας, που θα έχει με διαφορά τη μεγαλύτερη βαρύτητα για τη βαθμολόγηση μιας αίτησης, καθώς θα είναι 50%. Δηλαδή, το προβάδισμα θα έχουν πλέον οι προτάσεις που θα φέρνουν τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Όμως, στο πλέγμα των κριτηρίων εξαιρετικά σημαντικά είναι και αυτά που αφορούν την οικονομική κατάσταση των αιτούντων. Για παράδειγμα, το κριτήριο του εισοδήματος (όσο χαμηλότερο, τόσο καλύτερα) θα έχει συμμετοχή 15% στη διαμόρφωση της βαθμολογίας, ενώ θα αξιολογούνται με χαμηλότερους συντελεστές βαρύτητας το αν ο αιτών είναι μακροχρόνια άνεργος, άτομο με ειδικές ανάγκες, έχει εξαρτώμενη μέλη ή αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια.

Ειδικότερα, στο νέο σύστημα ένταξης στο πρόγραμμα τα κριτήρια που θα διαμορφώνουν την τελική βαθμολογία είναι τα παρακάτω:

Κριτήριο Συντελεστής βαρύτητας
Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας 50%
Βαθμοημέρες 7%
Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ 7%
Παλαιότητα κατασκευής 3%
Εισόδημα (€) 15%
Μακροχρόνια Άνεργοι 4%
Α.Μ.Ε.Α. 5%
Εξαρτώμενα Μέλη 5%
Μονογονεϊκή Οικογένεια 4%

Με το νέο πρόγραμμα υπολογίζεται ότι θα αναβαθμιστούν ενεργειακά 50.000 κατοικίες ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 632 εκατομμύρια ευρώ και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση ανέρχεται στο 62% της συνολικής δαπάνης, ενώ στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων κατοικιών σε ποσοστό 38% συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος.

Επιλέξιμες στο νέο πρόγραμμα θα είναι οι μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα και πολυκατοικίες υπό τους όρους ότι υφίστανται νόμιμα και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικούνται, έχουν καταταχθεί βάσει του Α πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση του Γ. Απαραίτητη είναι στο νέο πρόγραμμα και η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, καθώς και το ΑΦΜ σε ισχύ σε περίπτωση που πρόκειται για πολυκατοικία. ‘

Για αίτηση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, η κύρια χρήση αφορά αποκλειστικά στον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση), ενώ ο κάθε ωφελούμενος έχει δικαίωμα για υποβολή μόνο μίας αίτησης.

Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα 12 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και καταργείται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για παρεμβάσεις αποκλειστικά σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών. Εξακολουθούν να ισχύουν τα φορολογικά κίνητρα (φοροαπαλλαγές) για όσους δεν εντάσσονται στο νέο «Εξοικονομώ».

Στο νέο πρόγραμμα, τέλος, «κόπηκε» η επιδότηση για φωτοβολταϊκά στέγης, για τα οποία θα υπάρξει ειδικό νέο πρόγραμμα, ενώ οι φορτιστές ηλεκτροκίνησης και οι μπαταρίες εντάσσονται στις πρωτοβουλίες για την ώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Ειδικότερα, στο νέο «Εξοικονομώ» οι επιλέξιμες παρεμβάσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Παρεμβάσεις Μονοκατοικία/Μεμονωμένο διαμέρισμα  Πολυκατοικία
 
  Μη κοινόχρηστες Κοινόχρηστες
(διαμέρισμα)
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ       
Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα- Παράθυρο √  √  √ 
Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα √  √  √ 
Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο √  √  √ 
Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα √  √  √ 
Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο √  √  √ 
Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα √  √  √ 
Μόνον ενεργειακοί υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου) √  √  √ 
Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο) √  √  – 
Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης √  √  – 
Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας √  √  – 
     
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ       
Θερμομόνωση δώματος  εξωτερικά √  √  √ 
Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη √  √  √ 
Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί  πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα √  √  √ 
Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα √  √  √ 
   
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ       
Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης    √     √    √
Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου √  √  √ 
Κατηγορίες / υποκατηγορίες παρεμβάσεων  Μονοκατοικία/Μεμονωμένο διαμέρισμα  Πολυκατοικία
 
  Μη κοινόχρηστες Κοινόχρηστες
(διαμέρισμα)
Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης /  Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους  55oC) √  √  √ 
Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας √  √  √ 
Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ) √  √  √ 
Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου) √  √  √ 
Ενεργειακό τζάκι (καλοριφέρ) √  √  ─ 
Ενεργειακό τζάκι (αερόθερμο) √  √  ─ 
Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου √  √  ─ 
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ 
Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ √  √  ─ 
Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας √     √
Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου √     √
Αντλία θερμότητας √   √  ─ 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) √  √  ─ 
Αναβάθμιση φωτισμού   ─  ─  √ 

Αναλυτικά ο οδηγός

https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-2021_20210826_final.pdf

 και η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτήθηκε σήμερα ο οδηγός του Προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ» (https://ypen.gov.gr/prodimosiefsi-odigou-efarmogis-programmatos-neo-exoikonomo/), το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο, για την ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών, συμβάλλοντας στον στόχο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το 2030.

Στόχος είναι να δοθεί επαρκής χρόνος όχι μόνο στους ενδιαφερόμενους πολίτες αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενόψει της προκήρυξης του Προγράμματος, για να ετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, καθώς και να εξοικειωθούν με τις αλλαγές που εισάγονται σε σχέση με τις προηγούμενες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ» ανέρχεται σε 632 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση φτάνει στο 62% της συνολικής δαπάνης, ενώ αναμένεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά 38% περισσότερες κατοικίες συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την Επικράτεια.

Σε τι διαφέρει από τα προηγούμενα Προγράμματα:

 • Καταργείται η χρονική ιεράρχηση υποβολής αιτήσεων και εισάγονται κριτήρια αξιολόγησης.
 • Δημιουργείται νέα κατηγορία μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά με ξεχωριστό προϋπολογισμό ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.
 • Για πρώτη φορά εισάγονται κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 21% του ποσοστού μοριοδότησης.
 • Για πρώτη φορά εισάγεται το κριτήριο των βαθμοημερών, με το οποίο λαμβάνονται υπ’ όψιν οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.
 • Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.
 • Επιτυγχάνεται υπέρβαση κατά 108% του ετήσιου στόχου του ΕΣΕΚ για την εξοικονόμηση ενέργειας από παρεμβάσεις σε κτίρια.
 • Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 νοικοκυριών όταν στα προηγούμενα προγράμματα ο αντίστοιχος αριθμός ανήλθε περί τα 40.000 νοικοκυριά.
 • Για την αποδοτικότερη απορρόφηση κονδυλίων, η κατανομή τους θα γίνεται ανά Περιφερειακή Ενότητα (νομός) και όχι ανά Περιφέρεια όπως γινόταν στο παρελθόν.
 • Αλλάζει το καθεστώς των ωφελούμενων, καθώς δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους.
 • Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία (1) αίτηση.
 • Καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες.
 • Στοχεύοντας στην ψηφιοποίηση του κράτους και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθίσταται υποχρεωτική και επιδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 • Δημιουργείται λίστα επιλαχόντων για τη διασφάλιση της απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων και την αύξηση των δικαιούχων.
 • Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αναλαμβάνει τη διαχείριση του προγράμματος (λειτουργία της πλατφόρμας, αξιολόγηση αιτήσεων κ.λπ.).

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Έπειτα από συστηματική δουλειά σε συνεργασία με το ΤΕΕ, τους αρμόδιους φορείς και ακούγοντας την κοινωνία, δρομολογούμε το «Νέο Εξοικονομώ», το οποίο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στο νέο Πρόγραμμα λαμβάνουμε ειδική μέριμνα για τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας με τη δημιουργία ξεχωριστού προϋπολογισμού ύψους 100 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Για να κάνουμε το Πρόγραμμα πιο δίκαιο, καταργούμε τη χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων, δημιουργούμε λίστα επιλαχόντων, ενώ θεσπίζουμε ως σημαντικότερο κριτήριο την εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας, βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων. Έχουμε δρομολογήσει ένα τεράστιο κύμα ενεργειακής αναβάθμισης εκατοντάδων χιλιάδων κτιρίων την επόμενη πενταετία, προκειμένου να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, βελτιώνοντας παράλληλα τη δημοσία υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 55% των πολυκατοικιών και των μονοκατοικιών της χώρας έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980, ενώ η πλειονότητα αυτών έχει χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα (ενεργειακές κλάσεις Ζ ή Η). Το πρόγραμμα στοχεύει στην αδιαμφισβήτητη ανάγκη για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη εξοικονόμηση κόστους ενέργειας για τους πολίτες αλλά και τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης, ασφάλειας και υγείας τους.

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες επιδοτήσεων, στις οποίες οι ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους. Επίσης, προβλέπονται  κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

 

Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€) Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/Ενοικίαση
1 ≤5.000 ≤10.000 75% 40%
2 >5.000-10.000 >10.000-20.000 70% 40%
3 >10.000–20.000 >20.000-30.000 55% 40%
4 >20.000–30.000 >30.000-40.000 45% 40%
5 >30.000–50.000 >40.000-60.000 40% 40%

– Σε περίπτωση που η χρήση κατοικίας γίνεται από τον αιτούντα (ιδιοκατοίκηση), το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό ανά εισοδηματική κατηγορία.

– Σε περίπτωση που η χρήση κατοικίας γίνεται από πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα (δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση), το ποσοστό επιχορήγησης είναι σταθερό και ανεξάρτητο εισοδηματικής κατηγορίας.

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών της πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος.

Τα κριτήρια για την προτεραιοποίηση των αιτήσεων διαμορφώνονται ως εξής:

 

Α/ Α Κριτήριο Βαρύτητα Συντελεστών Καλύτερη βαθμολογία

(100 μόρια)

Χειρότερη βαθμολογία

(0 μόρια)

K1 Ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας 50% 0,2 0,9
K2 Βαθμοημέρες 7% 1,4069 0,218
K3 Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ 5% Η Γ
K4 Παλαιότητα κατασκευής 3% 1955 και κάτω 2021
K5 Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας 14% 1.000(€)/άτομο οικογένειας 30.000(€)/άτομο οικογένειας
K6 ΑμεΑ 7% σταθερό
K7 Πολύτεκνοι 7% σταθερό
K8 Μονογονεϊκή Οικογένεια 7% σταθερό
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών 100%

 

 

Διαβάστε επίσης

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

της Νεφέλης Ζορμπά, Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η διαβούλευση του οδηγού του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αναμένεται να τεθεί...

BALKAN DESK

Η Σερβία έχει ξεκινήσει την ενεργειακή μετάβαση μέσω της σύνταξης ενός κανονιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου της έγκρισης του νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα...

ΑΠΟΨΕΙΣ

του Νίκου Φιλιππίδη Πανευρωπαϊκά υπάρχει μεγάλο θέμα με την ενεργειακή μετάβαση. Παρατηρούνται πολλά μπρος-πίσω. Και μέσα σε όλα, πολύς λαϊκισμός και πολιτικά παιχνίδια στις...

ΑΠΕ

Μια αρκετά πρωτότυπη εξέλιξη είχε η τελευταία διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων στη Γερμανία. Αρκετοί διαγωνιζόμενοι ζήτησαν μηδενική κρατική υποστήριξη στις...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE