Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Χρ. Σταϊκούρας: Σχέδιο 4 πυλώνων για πράσινες και βιώσιμες χρηματοδοτήσεις

Θετικές προοπτικές για την Ελληνική οικονομία βλέπει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

“Τα θετικά αποτελέσματα αυτής της συνεχούς προσπάθειας αποτυπώνονται στην πορεία της ελληνικής οικονομίας. Η Ελληνική οικονομία, η οποία στέκεται όρθια, πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική, πιο εξωστρεφής” ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας μιλώντας στην εκδήλωση του “Economist” με θέμα “Sustainable finance in uncertain times”. Παράλληλα περιέγραψε τους πυλώνες πολιτικής για την διασφάλιση χρηματοδοτήσεων στη βάση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας αλλά και των αρχών της βιώσιμης χρηματοδότησης που προωθεί η ΕΕ.
Όπως είπε η “Ελληνική οικονομία, εκπέμπει ασφάλεια, σταθερότητα και αυτοπεποίθηση, όπως αποδεικνύουν τα εξής δεδομένα:

1ον. Το ΑΕΠ αυξάνεται ισχυρά

Στην «καρδιά» της ενεργειακής κρίσης, η οικονομία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, σχεδόν διπλάσιους του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η εκτίμηση αναθεωρείται ανοδικά, στο 5,3% για το 2022, από αρχική εκτίμηση 3,1%.Την ίδια περίοδο, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος εκτιμάται στο 3,1%. Με τα σημερινά δεδομένα, το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 210 δισ. ευρώ το 2022 και στα 220 δισ. ευρώ το 2023!

 2ον. Η ανάπτυξη στηρίζεται και στην εντυπωσιακή αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών

Εφέτος, εκτιμάται ότι, σε συνέχεια της περυσινής – και σε επίπεδα ρεκόρ – χρονιάς, θα έχουμε νέα ιστορική επίδοση στις άμεσες ξένες επενδύσεις και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.
Ειδικότερα:
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν στα 5 δισ. ευρώ το 2021, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας εικοσαετίας.
Η ανοδική πορεία συνεχίζεται το 2022, αφού το 1ο εξάμηνο αυτές έχουν ξεπεράσει το 90% του προηγούμενου έτους.
Οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στο 41% του ΑΕΠ το 2021, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με τα προ οικονομικής κρίσης επίπεδα.
Σήμερα η Ελλάδα εξάγει περισσότερο από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ έχει αυξήσει εντυπωσιακά τις εξαγωγές σε αγαθά υψηλής τεχνολογίας.

3ον. Η ανεργία συρρικνώνεται

‘Εχοντας υποχωρήσει περίπου 6 μονάδες, σε σχέση με το 2019, βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών, με σημαντικότερη μείωση του επιπέδου ανεργίας των νέων και των γυναικών.

4ον. Τα «κόκκινα» δάνεια στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών μειώθηκαν σημαντικά

Διαμορφώθηκαν, στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2022, στα 14,8 δισ. ευρώ, ή στο 10% του συνόλου των δανείων, από 75,3 δισ. ευρώ, ή 44% του συνόλου, τον Ιούνιο του 2019.

5ον. Το κύρος και η αξιοπιστία της χώρας ενισχύονται

Η χώρα εξήλθε από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, προπλήρωσε το σύνολο των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αναβαθμίστηκε 11 φορές τα τελευταία τρία χρόνια – 4 εξ αυτών μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία –, επέστρεψε στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και προσεγγίζει την επενδυτική βαθμίδα.”

 Επενδύσεις με βιώσιμο πρόσημο

Ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι “η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση είναι «κλειδί»: σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας απαιτεί, έως το 2030, την αύξηση του ετήσιου ύψους επενδύσεων κατά 520 δισ. ευρώ.

Είναι, λοιπόν, απαραίτητο, ιδιαίτερα στο σημερινό περιβάλλον αβεβαιότητας, να εστιάσουμε στην υιοθέτηση πολιτικών, μεταρρυθμίσεων και εργαλείων που θα προωθήσουν τις απαραίτητες αυτές βιώσιμες επενδύσεις.”
“Η Ελληνική Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα την κοινή αυτή ευρωπαϊκή στόχευση, έχοντας εξαρχής θέσει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο των πολιτικών μας προτεραιοτήτων.
Για τη μετάβαση όμως στο νέο αυτό βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο που επιδιώκουμε, είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν – δημιουργικά – όλες οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας και της οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών, με γνώμονα την έγκαιρη και αποτελεσματική μετάβαση της ελληνικής οικονομίας, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και πολιτικές που εδράζονται σε 4 πυλώνες.” Συγκεκριμένα ανέφερε:

1ος Πυλώνας: Εκσυγχρονίζουμε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.

Με τον ν. 4706, ήδη από το 2020 – και εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης – ενισχύσαμε τη διαφάνεια και τη βιώσιμη εταιρική ανάπτυξη, αναμορφώνοντας το θεσμικό πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών και της Αγοράς Κεφαλαίου.
Την προηγούμενη εβδομάδα επεκτείναμε αυτό το πλαίσιο και στις ΔΕΚΟ.

2ος Πυλώνας: Πετυχαίνουμε οικονομική μεγέθυνση που στηρίζεται και στη βιωσιμότητα.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εστιάζει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τομείς που αντιπροσωπεύουν – αθροιστικά – το 57% του συνολικού προϋπολογισμού.
Πρόσφατο δείγμα αποτελεί η νομοθέτηση της χορήγησης κινήτρου προσαυξημένης έκπτωσης κατά 100% σε δαπάνες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση.

 3ος Πυλώνας: Σχεδιάζουμε νέες στρατηγικές ενίσχυσης της βιώσιμης χρηματοδότησης, με έμφαση στην Κεφαλαιαγορά.

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης δύο σημαντικών έργων τεχνικής βοήθειας, προωθούμε:
την ανάδειξη και υιοθέτηση εργαλείων δημόσιας πολιτικής για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού προς την πράσινη μετάβαση, και την κατάρτιση στρατηγικής για τη συνολική αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις νέες διεθνείς συνθήκες.

4ος Πυλώνας: Προωθούμε παραγωγικές συνεργασίες μεταξύ Κυβέρνησης, Εποπτικών Αρχών και Τραπεζικού Τομέα.

Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών, τον Μάρτιο του 2022, προχώρησε στη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση και την Πράσινη Οικονομική Μετάβαση.
Η Ομάδα – στην οποία συμμετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών καθώς και έγκριτοι πανεπιστημιακοί και εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα – εργάζεται με στόχο τη χορήγηση κατευθύνσεων για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της διάστασης της βιωσιμότητας στην οικονομική πολιτική και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Διαβάστε επίσης

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Η Κυβέρνηση, πιστή στις δεσμεύσεις της για οικονομικά αποτελεσματική και κοινωνικά δίκαιη στήριξη των νοικοκυριών – ιδίως των πιο ευάλωτων – έναντι του αυξημένου...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μήνυμα προς τις τράπεζες στέλνει μέσα από το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας μεταξύ των άλλων ότι «σήμερα, σε ένα...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε χθες την 1η Έκθεση Mεταπρογραμματικής Εποπτείας για την Ελλάδα. Πρόκειται για μία Έκθεση-σταθμό, με την οποία ανοίγει και επίσημα ένα...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυξήσεις περίπου 7,5% για ένα μεγάλο τμήμα των συνταξιούχων και τρίτη αύξηση κατώτατου μισθού το πρώτο εξάμηνο του νέου έτους, ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας....

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE