Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Φωτοβολταικά σε ξενοδοχεία και εστιατόρια με επιδότηση έως 55% – Όλες οι λεπτομέρειες και οι προθεσμίες του Πράσινου Αγροτουρισμού

του Γιώργου Νέλλα

Επενδύσεις για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ που μπορούν να ανέλθουν έως τα 3,75 εκατομμύρια ευρώ, με επιδότηση έως 55%, φέρνει το Ταμείο Ανάκαμψης σε επιχειρήσεις του τουρισμού και της εστίασης. Πρόκειται για την επιδοτούμενη δράση «Πράσινος Αγροτουρισμός», η οποία «ανοίγει» για αιτήσεις στις 30 Μαΐου και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ μπορούν να ανέρχονται έως το 30% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου, το οποίο για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να κυμαίνεται από 500.000-7.500.000 ευρώ και για τις μεγάλες από 500.000-12.500.000. Άρα, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ μπορεί να ανέλθουν έως και τα 3,75 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα 2,25 εκατ. ευρώ για τις υπόλοιπες (επισημαίνεται ότι αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και υπό σύσταση επιχειρήσεις).

Οι προϋποθέσεις

Τίθενται, όμως, συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

-Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.

-Οι επενδύεις σε ΑΠΕ, περιλαμβανομένης της ηλιακής ενέργειας, θα στηρίζονται σε σχετική μελέτη ενεργειακών απαιτήσεων και στην οποία γίνεται ανάλυση του ποσοστού κάλυψης των αναγκών λειτουργίας της επιχείρησης του δικαιούχου. Βάσει της μελέτης αυτής, γίνεται ανάλυση του τρόπου υποκατάστασης της ενέργειας και εκτιμάται η αποδοτικότητα της επένδυσης υποκατάστασης ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ (kWh παραγόμενης ενέργειας συστήματος ΑΠΕ /ευρώ επένδυσης, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). Η σχετική μελέτη προσκομίζεται στο αίτημα πληρωμής που περιλαμβάνει τη δαπάνη των ΑΠΕ.

-Οι ενισχυόμενες επενδύσεις χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιώσιμων βιοκαυσίμων που δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά.

-Οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Καμία ενίσχυση δεν χορηγείται ούτε καταβάλλεται μετά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης και η ενίσχυση είναι ανεξάρτητη από την παραγωγή.

Η επιδότηση

Το ύψος της επιδότησης είναι συνάρτηση του είδους της επιχείρησης και της περιφέρειας στην οποία θα γίνει η επένδυση:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Βορείου Αιγαίου 30% 40% 50%
Κρήτης 30% 40% 50%
Κεντρικής Μακεδονίας 30% 40% 50%
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 30% 40% 50%
Θεσσαλίας

 

30% 40% 50%
Ιονίων Νήσων 30% 40% 50%
Δυτικής Ελλάδας 30% 40% 50%
Νοτίου Αιγαίου 30% 40% 50%
Δυτικής Μακεδονίας 40% 50% 50%
Ηπείρου 30% 55% 50%
Στερεάς Ελλάδας

(πλην Εύβοιας)

35% 40% 50%
Εύβοιας 40% 50% 50%
Πελοποννήσου

(πλην Αρκαδίας)

35% 50% 50%
Αρκαδίας 40% 50% 50%
Ανατολικής Αττικής / Δυτικής Αττικής / Πειραιώς & Νήσων 25% 35% 45%
Δυτικού Τομέα Αθηνών 15% 25% 35%

 

Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ είναι μία από τις δράσεις που θα πρέπει να συμπεριλάβει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση στο επενδυτικό της σχέδιο προκειμένου να είναι επιλέξιμο. Εναλλακτικά μπορεί να συμπεριλάβει μία από τις εξής:

-Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.

-Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

-Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.

-Επενδύσεις σε υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.

Πλάνο αγροτουρισμού

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης η κατάθεση βιώσιμου πλάνου βιωματικού αγροτουρισμού στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και να περιλαμβάνονται οι εξής δράσεις: προώθηση της τοπικής γαστρονομίας, και της της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες καθώς και διασύνδεση με τουλάχιστον πέντε τοπικές επιχειρήσεις και φορείς. Παράλληλα, θα πρέπει να αποδεικνύεται η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου και η βιωσιμότητα της επένδυσης.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι συμβάλει «στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού» και ότι εκπληρώνει έναν εκ των εξής στόχων:

-Βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

-Ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Ξενοδοχεία, δωμάτια και κατοικίες

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων λειτουργικών μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

-Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών,

-Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών,

-Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών,

-Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών

-Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων:

μονόχωρες 40 τ.μ

δύο κύριων χώρων 60 τ.μ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες, εκτός από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, είναι:

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων:

-Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.

-Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

-Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημιέτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km.

-Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.

-Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων). Στον εξοπλισμό μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Επιλέξιμος είναι ο εξοπλισμός ο οποίος που λειτουργεί κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστοποιήσεις εφόσον υφίστανται στην αγορά.

-Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

-Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) / Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.) τα οποία εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει.

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:

-Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μέχρι 200.000 ευρώ)

-Δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις  (μέχρι 500.000 ευρώ)

Οι επενδύσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 18 μηνών από την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στη δράση, με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν θα ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

Διαβάστε επίσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αναθεώρηση του επιχειρηματικού σχεδίου της ΔΕΗ, έως το τέλος του χρόνου, με επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας αλλά και...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με σπασμένα φρένα κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου, θέτοντας σε έντονη δοκιμασία τις Ευρωπαϊκές οικονομίες, πολλές από τις οποίες είναι σε δυσχερή θέση...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αν και το χρηματιστήριο χθες δεν επιδοκίμασε το deal, καθώς Intrakat και Intracom Holdings είχαν τη μεγαλύτερη πτώση στον Mid Cap χάνοντας 11,73% και...

ΑΠΕ

Με τη σύμφωνη γνώμη και του Συμβουλίου της Επικρατείας προχωρά πλέον το υβριδικό έργο στο Αμάρι της Κρήτης, αφού σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE