Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Με καθυστέρηση ενός χρόνου έρχεται η υπεραπόσβεση 200% σε επενδύσεις πράσινης οικονομίας και ενέργειας – Όλες οι λεπτομέρειες

του Νίκου Φιλιππίδη

Φοροκίνητρα για επενδύσεις στην πράσινη οικονομία και ενέργεια περιλαμβάνει το μεταρρυθμιστικό πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης, το γνωστό ως Ελλάδα 2.1.

Προβλέπει την ενίσχυση των επενδύσεων εξοπλισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και άλλες δράσεις της κυκλικής οικονομίας, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Η ενίσχυση θα γίνει μέσω ειδικής φορολογικής μεταχείρισης (υποδιπλασιασμός του χρόνου απόσβεσης του παγίου ή διπλασιασμός του ποσοστού ετήσιας απόσβεσης), των επενδύσεων αυτών. Ο στόχος είναι η ταμειακή διευκόλυνση και η ενθάρρυνση των επενδύσεων αυτών και η αντίστοιχη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία.

Η έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος ορίζεται ως το 4ο τρίμηνο του 2021 και αναφέρεται ως ξεχωριστό μέτρο «προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρηματικές επενδύσεις στην πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση».

Το ποσοστό των δαπανών για την πράσινη οικονομία (ενέργεια) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του συνόλου και το σχετικό ποσοστό των δαπανών για την ψηφιοποίηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%.

Το είδος των επιλέξιμων δαπανών και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι προϋποθέσεις, θα ορισθούν με ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργών.

Θα παρέχεται με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με την επιφύλαξη πιθανού ελέγχου από την φορολογική αρχή. Θα ισχύουν για πραγματοποιηθείσες δαπάνες και περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά τις φορολογικές χρήσεις 2021, 2022 και 2023. Θα ορισθούν επιλέξιμοι τομείς.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες που θα πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις σε πράσινη οικονομία και ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν και από τα καθαρά κέρδη σε ποσοστό 100%, δηλαδή εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Με καθυστέρηση ενός χρόνου

Το εν λόγω μέτρο περιλαμβάνονταν στην περυσινή ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης επενδύσεων.

Η κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα εξειδίκευε τις δαπάνες που θα αφορούσαν τις επενδύσεις σε κλάδους της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης, ουδέποτε εκδόθηκε, απόρροια και του παγώματος που προκάλεσαν στην οικονομία τα απανωτά lock down.

Τελικά το μέτρο εντάχθηκε στις μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψη.

Παραδείγματα

1. Επιχείρηση προβαίνει, εντός του φορολογικού έτους 2021, σε πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο ενίσχυσης της πράσινης οικονομίας, για παράδειγμα πραγματοποίηση μελέτης για την εξοικονόμηση ενέργειας ύψους 3.000 ευρώ. Τα καθαρά φορολογητέα κέρδη της ανέρχονται σε 100.000 ευρώ.
Με βάση το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο, η επιχείρηση καταβάλλει φόρο ίσο με 24.000 ευρώ (100.000 Χ 24%), ενώ με το νέο πλαίσιο θα κληθεί να καταβάλει φόρο 23.280 ευρώ (97.000 Χ 24%).
Το  φορολογικό όφελος που θα έχει η επιχείρηση από το κίνητρο της έκπτωσης των δαπανών που πραγματοποίησε, ανέρχεται σε 720 ευρώ (3.000 Χ 24%).

2. Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο επενδύει σε επέκταση του δικτύου των οπτικών ινών, το οποίο αποτελεί και πάγιο περιουσιακό στοιχείο της, εντός του φορολογικού έτους 2021, πραγματοποιώντας δαπάνες ύψους 800.000 ευρώ.

Το ποσό της ετήσιας απόσβεσης αυτών των δαπανών ανέρχεται σε 80.000 ευρώ (800.000 Χ 10%), ενώ τα καθαρά φορολογητέα κέρδη της σε 1.500.000 ευρώ.

Με βάση το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο, η επιχείρηση καταβάλλει φόρο ίσο με 360.000 ευρώ (1.500.000 Χ 24%), ενώ με το νέο πλαίσιο θα κληθεί να καταβάλει φόρο 340.800 ευρώ [(1.500.000-80.000) Χ 24%].

Το φορολογικό όφελος που θα έχει η επιχείρηση από το κίνητρο της υπερ-έκπτωσης του ποσού της ετήσιας απόσβεσης του πάγιου περιουσιακού της στοιχείου (υπερ-αποσβέσεις), ανέρχεται σε 19.200 ευρώ (80.000 Χ 24%).

Διαβάστε επίσης

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

της Νεφέλης Ζορμπά, Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η διαβούλευση του οδηγού του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αναμένεται να τεθεί...

BALKAN DESK

Η Σερβία έχει ξεκινήσει την ενεργειακή μετάβαση μέσω της σύνταξης ενός κανονιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου της έγκρισης του νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα...

ΑΠΟΨΕΙΣ

του Νίκου Φιλιππίδη Πανευρωπαϊκά υπάρχει μεγάλο θέμα με την ενεργειακή μετάβαση. Παρατηρούνται πολλά μπρος-πίσω. Και μέσα σε όλα, πολύς λαϊκισμός και πολιτικά παιχνίδια στις...

ΑΠΕ

Μια αρκετά πρωτότυπη εξέλιξη είχε η τελευταία διαγωνιστική διαδικασία για την κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων στη Γερμανία. Αρκετοί διαγωνιζόμενοι ζήτησαν μηδενική κρατική υποστήριξη στις...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE