Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Χρηματοδοτήσεις 6 δισ. το 2022 σε επενδύσεις με πρόσημο βιωσιμότητας

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη χορηγήσει νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €4,6 δισ. μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Tο 50% αυτών  έχει διοχετευθεί σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως στους κλάδους της μεταποίησης, των logistics, του τουρισμού, του εμπορίου και του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

Έχει ως στόχο την εκταμίευση νέων δανείων ύψους €5,7 δισ. για το 2021, ενώ έχει δεσμευτεί να διοχετεύσει στην οικονομία πόρους της τάξης των €6δισ. το 2022 κυρίως σε τομείς και επενδύσεις που υπηρετούν τη βιωσιμότητα.

Αυτό τόνισε ο Θάνος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Εταιρικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, χτες, στη συνέντευξη τύπου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου με θέμα το 5ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας.

Πράσινη και βιώσιμη αναπτυξη

«Η Τράπεζα Πειραιώς, ως η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα διαθέτει την τεχνογνωσία, το εξειδικευμένο προσωπικό και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να στηρίξει τα επενδυτικά σχέδια αξιόχρεων εταιρειών και Ομίλων, ιδιαίτερα αυτά τα οποία εναρμονιζόμενα με τις ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς οδηγίες προάγουν την πράσινη και  βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία», είπε ο κύριος Βλαχόπουλος.

Όπως ανέφερε, η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που προχώρησε σε χρηματοδοτήσεις με κριτήρια βιωσιμότητας (sustainability linked loans).

Από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι σήμερα έχει συνάψει 14 συμβάσεις, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης που φθάνει περίπου τα €210 εκ. ενώ  έως το τέλος του έτους αναμένεται να υπογράψει πέντε επιπλέον δανειακές συμβάσεις αυτής της κατηγορίας.

Τα εργαλεία

Πέραν τούτων, όπως σημείωσε ο κ. Βλαχόπουλος, η Τράπεζα παρέχει χρηματοδοτικά προγράμματα, σε συνεργασία με Αναπτυξιακούς Φορείς (ΤΕΠΙΧ, Ταμείο Εγγυοδοσίας  ΕΕGGF & Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων PF4EE). Εντός του 2021, σχεδίασε και παρέχει ένα νέο προϊόν, το  Tourism Sunrise, για να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου κατά την επανεκκίνησή του μετά την πανδημία.

Ειδική αναφορά έκανε ο κύριος Βλαχόπουλος στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αποτελεί ένα πρόσθετο, σημαντικό εργαλείο, μέσω του οποίου ο τουριστικός κλάδος θα μπορούσε να βρει λύση για τις απαιτούμενες επενδύσεις που θα χρειαστούν ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις στην μετά Covid εποχή, όπως για παράδειγμα,

•             Απόκτηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης

•             Μείωση ενεργειακού κόστους

•             Διαχείριση υδάτινων πόρων – ορθολογική διαχείριση νερού

•             Διαχείριση αποβλήτων

•             Απόκτηση ή ανάπτυξη διαχειριστικών εργαλείων π.χ. Property management systems, Channels’ manager, Reputation management, ERP και τέλος,

•             ευκαιρίες αύξησης του μεγέθους μέσω επεκτάσεων και εξαγορών.

Ο τουρισμός

Σύμφωνα με τον κ. Βλαχόπουλο, στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων στον τουριστικό κλάδο, ο οποίος έχει ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές και υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία αλλά και τις τοπικές κοινωνίες.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι εκ των υποστηρικτών του Διεθνούς Φόρουμ στο οποίο λαμβάνουν μέρος σημαντικά στελέχη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, στο πλαίσιο της διαχρονικής σχέσης που διατηρεί η Τράπεζα με τον τουριστικό κλάδο, έχοντας σήμερα χορηγήσεις ύψους 2,2 δισ.ευρώ σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Όπως τόνισε ο κύριος Βλαχόπουλος, η Τράπεζα Πειραιώς είναι βασικός συνεργάτης των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων στην προσπάθειά τους να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρία επαναπροσδιορισμού των στόχων καθώς και τροποποίησης του επιχειρηματικού τους μοντέλου, υιοθετώντας και αναπτύσσοντας ταυτόχρονα πρακτικές, οι οποίες θα προσδώσουν ανθεκτικότητα, ευελιξία και ανταγωνιστικότητα στο τουριστικό προϊόν της χώρας.

Οι κλυδωνισμοί από την πανδημία στην παγκόσμια οικονομία, και κατ’ επέκταση στον κλάδο, ήταν πρωτόγνωροι, αλλά οι προοπτικές ανάπτυξης στο μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα διαγράφονται ισχυρές, σημείωσε ο κύριος Βλαχόπουλος και αναφέρθηκε στην στήριξη της Τράπεζας στις πληγείσες από την κρίση της πανδημίας  επιχειρήσεις, με το ποσοστό αυτών που έλαβαν moratoria και διευκολύνσεις στη διετία 2020-2021 να φθάνει το 80%.

Αειφορία και τουρισμός

Η επόμενη ημέρα περιλαμβάνει για τις επιχειρήσεις του τουρισμού νέες επενδύσεις στους τομείς της αποτελεσματικής και υπεύθυνης διαχείρισης των φυσικών πόρων, της ενέργειας και των αποβλήτων, της υιοθέτησης πρακτικών που προάγουν την αειφορία, της ψηφιακής μετάβασης καθώς και της υγιούς μεγέθυνσης, μέσω της απόκτησης και ανάπτυξης νέων ξενοδοχειακών μονάδων ή της αναβάθμισης και επέκτασης των υφιστάμενων, τόνισε ο Επικεφαλής Εταιρικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς.

Πρόσθεσε ότι οι επενδύσεις στον τομέα των υποδομών,  στις οποίες περιλαμβάνονται η αναβάθμιση και επέκταση των αεροδρομίων, των λιμένων και του οδικού δικτύου καθώς και μια σειρά έργων κοινής ωφέλειας, όπως η διαχείριση αποβλήτων, αναμένεται να βελτιώσουν την συνδεσιμότητα με τα ελληνικά νησιά και να ενισχύσουν τις αναπτυξιακές προοπτικές του τουρισμού.

Το σύνολο του ξενοδοχειακού κλάδου μπορεί, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, να αναβαθμίσει το προσφερόμενο προϊόν. Να μεγιστοποιήσει την ωφέλεια τόσο για τους μετόχους, όσο και για την κοινωνία. Πραγματοποιώντας πλήθος επενδύσεων, οι οποίες εντάσσονται στους πυλώνες του Ταμείου και απολαμβάνοντας ταυτόχρονα σημαντικά μειωμένο μέσο κόστος χρηματοδότησης, υπογράμμισε ο κύριος Βλαχόπουλος.

Κλείνοντας, ο κύριος Βλαχόπουλος εξέφρασε τη σταθερή πίστη της Τράπεζας Πειραιώς στις δυνατότητες της χώρας και ειδικότερα του τουριστικού κλάδου ενώ τόνισε τη δέσμευση της Τράπεζας να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην επανεκκίνηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας,  αλλά και τη στρατηγική τοποθέτησή της στην υποστήριξη επιχειρήσεων που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της νέας εποχής, με έμφαση στην εξωστρέφεια.

Διαβάστε επίσης

GREEN-ESG

Την πρώτη ναυτιλιακή χρηματοδότηση με ενσωματωμένα κριτήρια ESG από Ελληνική τράπεζα, ανακοινώνει η Τράπεζα Πειραιώς, συνεπής στη δέσμευσή της για εναρμόνιση της επιχειρηματικής της...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θεαματική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων κατά 16 δισ. ευρώ και αντίστοιχη κατακόρυφη πτώση του κόστους των προβλέψεων, πέτυχε στο εννεάμηνο του 2021 η...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ένα νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, με αποζημίωση η οποία μπορεί να φθάσει τις 200.000 ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς. Όπως διευκρινίζει η τράπεζα «το πρόγραμμα απευθύνεται...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την Τράπεζα Πειραιώς. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, για υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και με...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE