Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΒΙΚΕΝ: Ασάφειες στο σχέδιο δράσης της ΡΑΕ για την αύξηση και αξιοποίηση της λιγνιτικής παραγωγής

ΕΒΙΚΕΝ

Η ΕΒΙΚΕΝ παρουσιάζει σε επιστολή της τις παρατηρήσεις της αναφορικά με το σχέδιο δράσης της ΡΑΕ:

Ειδικότερα σημειώνει ότι στο κείμενο της διαβούλευσης δεν αναφέρεται συγκριμένο νούμερο για το ύψος της λιγνιτικής παραγωγής, που έχει ληφθεί υπόψη στις δύο εναλλακτικές στο σενάριο 16 (με και χωρίς την λειτουργία της Πτολεμαΐδας 5). Απλά αναφέρεται ότι όλες οι λιγνιτικές μονάδες είναι διαθέσιμες, μεταξύ των οποίων έχει συμπεριληφθεί και η μονάδα Μεγαλόπολη ΙΙΙ, η οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνεται στην από 27/12/2021 απόφαση του Υπουργείου με την οποία εγκρίνονται κατά παρέκκλιση επικαιροποιημένοι όροι λειτουργίας για τις υπόλοιπες λιγνιτικές μονάδες.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2022

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης

Κύριε Πρόεδρε,
Επί του αναθεωρημένου Σχεδίου Προληπτικής Δράσης, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η Αρχή σας τοποθετούμαστε ως εξής:

Το εν λόγω σχέδιο, όπως αναφέρετε, έχει ως στόχο να παρουσιάσει κατάλληλα μέτρα (δράσεις) για τη μείωση ή την εξάλειψη των κινδύνων που δύνανται να επηρεάσουν την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας με φυσικό αέριο (ΦΑ).
Βέβαια η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για εθελοντική, σε πρώτη φάση, μείωση της κατανάλωσης σε φ.α κατά 15% των κρατών μελών για την περίοδο από Αυγ 2022- Μαρτίου 2023 ως προς την περίοδο Αυγ 2021- Μάρτιος 2022, αποτελεί μια εξέλιξη η οποία επιβάλει την επανεξέταση του όλου θέματος βάσει των νέων δεδομένων, τα οποία είναι η υποχρέωση της χώρας μας για μείωση της κατανάλωσης σε φ.α κατά 7.27 TWh στην εν λόγω περίοδο.
Γεγονός είναι, ότι αποτελεί πλέον προτεραιότητα για τη χώρα μας ο διπλασιασμός της λιγνιτικής παραγωγής στο επίπεδο των 10ΤWh, σε αντίθεση με την μέχρι πρότινος ενεργειακή πολιτική της χώρας μας, η οποία συνίστατο στη βίαιη απολιγνιτοποίηση.
Επισημαίνουμε ότι το 2021 το 68.5% της κατανάλωσης σε φυσικό αέριο στη χώρα μας χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το δε ποσοστό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από φ.α το 2021 είναι 40% , ενώ του λιγνίτη αντίστοιχα 10%.
Επισημαίνουμε ότι στο κείμενο της διαβούλευσης δεν αναφέρεται συγκριμένο νούμερο για το ύψος της λιγνιτικής παραγωγής, που έχει ληφθεί υπόψη στις δύο εναλλακτικές στο σενάριο 16 (με και χωρίς την λειτουργία της Πτολεμαΐδας 5).
Απλά αναφέρεται ότι όλες οι λιγνιτικές μονάδες είναι διαθέσιμες, μεταξύ των οποίων έχει συμπεριληφθεί και η μονάδα Μεγαλόπολη ΙΙΙ, η οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνεται στην από 27/12/2021 απόφαση του Υπουργείου με την οποία εγκρίνονται κατά παρέκκλιση επικαιροποιημένοι όροι λειτουργίας για τις υπόλοιπες λιγνιτικές μονάδες.

Παρατηρούμε επίσης ότι δεν έχει εξεταστεί ξέχωρα το σενάριο της διακοπής του Ρωσικού αερίου, χωρίς όμως να επηρεάζονται τα συμπεράσματα μια και οι ποσότητες φ.α από τον ΤΑΠ δεν είναι σημαντικές.

Αναφερόμενοι δε στα σχέδια δράσης που παρουσιάζονται, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει μεταξύ αυτών ο διπλασιασμός της λιγνιτικής παραγωγής ως προς την παραγωγή του 2021, κάτι το οποίο θεωρούμε απολύτως αναγκαίο, μετά και τη δέσμευση της χώρας μας για εθελοντική/υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης μας σε φ.α κατά 15%, όπως προαναφέραμε.
Ειδικότερα ως προς την δράση Δ10, συμφωνούμε με την προτεινόμενη θέσπιση ενιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασμού (ΤΑΕ) για όλες τις κατηγορίες Πελατών φυσικού αερίου, με εξαίρεση του Διακόψιμους Καταναλωτές, για τους οποίους το μοναδιαίο τέλος ασφάλειας εφοδιασμού θα είναι μηδενικό.

Αναφορικά με τη Δράση Δ8, που πραγματεύεται την κατά προτεραιότητα παροχή φυσικού αερίου σε ορισμένες «Σημαντικές» Βιομηχανίες σημειώνουμε τα εξής:
Συμφωνούμε με τη θέσπιση δυνατότητας προτεραιοποίησης του εφοδιασμού με φυσικό αέριο ορισμένων «Σημαντικών» βιομηχανικών καταναλωτών και ειδικότερα στους τομείς, οι οποίοι πρέπει να λειτουργούν συνεχώς και όπου απότομη διακοπή της τροφοδοσίας με φυσικό αέριο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις εγκαταστάσεις (π.χ. βιολογικά φάρμακα και άλλα μέρη της βιομηχανίας υγείας, κάποια μέρη μηχανολογίας, βιομηχανία υφασμάτων και συγκεκριμένα στον υποτομέα φινιρίσματος, φαρμακοβιομηχανία, τους περισσότερους τομείς χημικών διεργασιών, λιπάσματα, γυαλί, χάλυβα, αλουμίνιο, διυλιστήρια, ασβέστη, τομείς κεραμικών).
Εξάλλου στο τελικό κείμενο, που συμφωνήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέρονται 4 κριτήρια, βάσει των οποίων θα χαρακτηρίζονται κάποιες βιομηχανίες ως κρίσιμες και δύνανται να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης τους:
(a) the impact of a disruption on supply chains that are critical for society;
(b) the possible negative impacts in other Member States, in particular on supply chains of downstream sectors that are critical for society;
(c) the potential long-lasting damage to industrial installations;
(d) the possibilities to reduce consumption and substitute products in the Union.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Παρουσίαση παραρτήματος από προτεινόμενες ρυθμίσεις Αλληλεγγύης, Annex D: Compensation Methodology for Industrial and Commercial Sector
Η διαδικασία αντικατάστασης του φ.α με άλλο καύσιμο (π.χ LPG ή πετρέλαιο), που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες έντασης ενέργειας με πολύ υψηλές καταναλώσεις (100.000-600.000 MWh/ετησίως) για παραγωγή θερμότητας αποτελεί μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία η οποία απαιτεί μελέτη, σχεδιασμό, έκδοση νέων περιβαλλοντικών όρων και πιθανόν να εγείρει θέματα ασφαλείας εγκαταστάσεων και αύξηση επιπέδου εκπομπών.

Πιθανόν επίσης να εγείρονται και θέματα εξασφάλισης ποιότητας του ενδιάμεσου ή τελικού προϊόντος στις επιμέρους κατεργασίες που περιλαμβάνονται στην παραγωγική διαδικασία κάθε βιομηχανίας.
Και μόνο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων καθιστά αυτή την προσέγγιση μη εφαρμόσιμη στο επίμαχο χρονικό διάστημα.
Θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε, ότι ενδεχόμενη υποχρέωση των μεγάλων βιομηχανιών της χώρας να μειώσουν οριζόντια κατά 15% για 9 μήνες την κατανάλωση τους σε φ.α θα έχει σαν αποτέλεσμα να υποστούν σημαντική οικονομική ζημία με αντίστοιχη μείωση του μεριδίου αγοράς τους, ζημία που θεωρείται αδύνατο να αντισταθμιστεί από τυχόν αποζημίωση τους.

Αντώνιος Κοντολέων
Πρόεδρος ΔΣ

Διαβάστε επίσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην τελευταία του φάση μπαίνει το “σήριαλ” με την επιστροφή στη βιομηχανία των υπερβαλλόντων τελών χρήσης δικτύου από τις εταιρείες Διανομής Φυσικού Αερίου της...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Italgas ενημερώνει ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Αποβλήτων και Υδάτων (ΡΑΕΑΥ) γνωστοποίησε πως η απόδοση (WACC) επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης για το...

ΑΠΕ

Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα καταγράφηκε τον μήνα Μάιο. Πρόκειται για μια ιστορική καταγραφή αποτελώντας ένα ακόμα ενθαρρυντικό σημάδι για τον...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σε σύσταση για την ορθή και έγκαιρη εγγραφή των ενδιαφερομένων για το διαγωνισμό αποθήκευσης ενέργειας προχώρησε η ΡΑΕ. Αναλυτικά, η Αρχή επισήμανε τα εξής:...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE