Connect with us

Αναζήτηση στο energymag.gr...

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΥΠΕΝ: Ανοίγουν ξανά τα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας

Με μια απόφαση που ανατρέπει την προηγούμενη του Ιουλίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Σκρέκας δίνει μια ακόμη ευκαιρία στην εταιρεία «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.» να προχωρήσει σε τακτοποίηση των οφειλόμενων μισθωμάτων ώστε να συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητά της.

Προηγήθηκε η καταβολή μέρους των οφειλών της μισθώτριας εταιρείας προς το δημόσιο. Πλήρωσε τον Σεπτέμβριο 659.867,21 ευρώ έναντι συνολικής οφειλής 5.685.696,09 ευρώ. Τον Οκτώβριο η εταιρεία είχε υποβάλλει αίτηση θεραπείας, δηλαδή αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης του υπουργείου ΠΕΝ που είχε εκδώσει τον περασμένο Ιούλιο και κήρυττε έκπτωτους τους μισθωτές από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των ορυχείων στην Αχλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Ιουλίου 2022 με τότε απόφαση του ΥΠΕΝ έμπαινε τέλος στη σύμβαση με τη «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.», η οποία εκμεταλλεύεται τα ορυχεία Αχλάδα 1 και Αχλάδα 2 στη Φλώρινα.

Το ΥΠΕΝ δίνει προθεσμία 60 ημερών στην εταιρεία ώστε να αποπληρώσει και το υπόλοιπο ποσό οφειλής των περίπου 5 εκ. ευρώ, ενώ να σημειωθεί πως τα χρήματα που καταβλήθηκαν αφορούν σε παλαιότερα μισθώματα που χρώσταγε η εταιρεία και συγκεκριμένα για τη χρονιά του 2017.

Η νέα απόφαση

Με χθεσινή απόφαση του ΥΠΕΝ, ανοίγει ο δρόμος για την επίλυση του προβλήματος, ενώ κατά πληροφορίες είχαν προηγηθεί διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών το προηγούμενο διάστημα.

Στη νέα υπουργική απόφαση τονίζεται ότι συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την άμεση λειτουργία του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας, προς τον σκοπό επίτευξης της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και ασφάλειας του εφοδιασμού της με εγχώριες ενεργειακές πρώτες ύλες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, «εν μέσω της σφοδρής παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα μας, η λειτουργία του λιγνιτωρυχείου καθίσταται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση των εγχώριων λιγνιτικών αποθεμάτων για την τροφοδότηση των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός και η ομαλή παραγωγική λειτουργία του ΑΗΣ Μελίτης για τον οποίο αποτελεί την πλησιέστερη πηγή καυσίμου ύλης.

Κατά συνέπεια, η συνέχιση της εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας εξυπηρετεί το επιτακτικό δημόσιο συμφέρον αξιοποίησης εγχώριων εναλλακτικών και φθηνότερων, σε σχέση με το φυσικό αέριο, πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο μεγιστοποίησης της ενεργειακής θωράκισης και αυτονομίας της χώρας».

Παράλληλα, στο «αιτιολογικό» της απόφασης αναφέρεται ότι εξασφαλίζεται για το Ελληνικό Δημόσιο η πλήρης αποπληρωμή των οφειλόμενων βεβαιωμένων μισθωμάτων η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν επισφαλής, καθώς και ότι η συνέχιση της εκμετάλλευσης συνεπάγεται:

α) τη διατήρηση των κηρυχθέντων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων εκ των οποίων ορισμένες έχουν αρθεί αυτοδικαίως και άρα οφείλουν να διατηρηθούν κατόπιν των αιτημάτων θιγόμενων ιδιοκτητών

β) την καταβολή των καθορισμένων από δικαστικές αποφάσεις αποζημιώσεών τους από την υπόχρεη μισθώτρια.

Επίσης, τονίζεται ότι η «εύρεση νέου μισθωτή-εκμεταλλευτή για την λειτουργία του λιγνιτωρυχείου θα ήταν μια διαδικασία χρονοβόρα, εντελώς αντίθετη με την επιτακτική παρούσα ανάγκη λειτουργίας του».

Με αυτό το σκεπτικό αποφασίστηκε η αναστολή εκτέλεσης της απόφασης του ΥΠΕΝ για τη λύση της σύμβασης με τη «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.» και την έκπτωσή της από τα μισθωτικά της δικαιώματα, καθώς και η χορήγηση προθεσμίας 60 ημερών, προκειμένου αυτή να αποπληρώσει στο σύνολό τους τα οφειλόμενα βεβαιωμένα μισθώματα ύψους 5.025.828,88 ευρώ (ήτοι 5.685.696,09 ευρώ- 659.867,21 ευρώ) πλέον τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης αποπληρωμής του συνόλου των οφειλόμενων βεβαιωμένων μισθωμάτων, θα εκδοθεί απόφαση ανάκλησης της προσβαλλόμενης απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την άπρακτη πάροδο της παραπάνω προθεσμίας η απόφαση θα εκτελεστεί χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση. Αποτελεί, δηλαδή, την τελευταία ευκαιρία ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Ποια είναι η «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας»

Η Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας ανήκει στην οικογένεια Ροζά, που από το 1936 δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση της περιοχής. Ειδικότερα εκείνη την περίοδο ο Κωνσταντίνος Ν. Ρόζας ξεκίνησε την εκμετάλλευση του πρώτου ιδιωτικού ορυχείου στην Αχλάδα της Φλώρινας. Η εταιρεία λειτουργούσε αρχικά εξυπηρετώντας τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για θέρμανση με τη χρήση λιγνίτη, αργότερα όμως ξεκίνησε η προμήθεια προς τη ΔΕΗ με τη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων.

Η εταιρεία πέρασε στα χέρια της δεύτερης γενιάς δηλαδή στα τρία παιδιά του Κωνσταντίνου Ρόζα, Νικόλαο Χαράλαμπο και Θεμιστοκλή Ρόζα, ενώ πλέον στη διοίκηση συμμετέχουν και μέλη της τρίτης γενιάς.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση του 2020, ο κύκλος εργασιών σημείωσε μεγάλη πτώση στα 15,14 εκατ. ευρώ από 32,67 εκατ. ευρώ της προηγούμενης, με τα καθαρά (μετά φόρων) αποτελέσματα να διαμορφώνονται σε ζημιές 377.253,92 ευρώ έναντι κερδών 4.024.847,25 ευρώ της ̟προηγούµενης χρήσης, ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερδιπλασιάστηκε σε 30,71 εκατ. ευρώ από 11,56 εκατ. ευρώ.

Από πλευράς της διοίκησης τονιζόταν ότι η εταιρεία κατόπιν των λύσεων των εργολαβικών συμβάσεων με την κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Έργα Λιγνίτη» και «ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Ε.» συνεχίζει τις εργασίες της «χωρίς την ανάθεση αυτών σε αποκλειστικό εργολάβο αλλά «αναλαμβάνοντας εξ’ ολοκλήρου το έργο εξόρυξης στηριζόμενη στο εξειδικευμένο προσωπικό της ̟περιοχής, στην επάρκεια του μηχανολογικού της εξοπλισμού και στην συνεργασία µε μικρούς τοπικούς υπεργολάβους κυρίως για την µμεταφορά του λιγνίτη».

Επισήμαινε ακόμη ότι η εταιρεία δεν διατρέχει κίνδυνο ρευστότητας στο άμεσο μέλλον δεδομένου ότι δεν έχει δανεισμό, ενώ έχει προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών της. Επίσης ότι είναι σε επικοινωνία με τις τράπεζες συζητώντας για δανεισμό λαμβάνοντας υπόψη «τη συνέχιση της λειτουργίας της εξόρυξης έως το 2023 όπως συζητείται, τα αποτελέσματα της χρήσης ̟που έληξε στις 31/12/2020 και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης (2021)».

Ακόμη αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει ̟περιορισμένο ̟πελατολόγιο µε κύριο ̟πελάτη την Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε., «µε συνέπεια να µην υπάρχει ιδιαίτερη διασπορά του ̟πιστωτικού κινδύνου». Σημειώνεται ότι με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, στις 29 Απριλίου 2022, έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 7,5 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Πέτρος Βαρελίδης εκπροσώπησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας στην 2η Διάσκεψη της Διακυβερνητικής Διαπραγματευτικής Επιτροπής για...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη το απόγευμα σύσκεψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τους Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας και της ΡΑΑΕΥ....

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τη συμβολή του νέου υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παντελή Κάπρου, καθηγητή ενεργειακής οικονομίας στη διαμόρφωση των μηχανισμών αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης στους...

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ανακοινώθηκε πριν από λίγο η σύνθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης υπό τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, Ιωάννη Σαρμά. Νέος υπηρεσιακός υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο Παντελής...

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ #LIVE

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ #LIVE